Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αθηνάς Τσαλαπίδου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/09/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Αθηνά Τσαλαπίδου

Αριθμός Μητρώου: 2021019038

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος στα Αγγλικά: CREDIT RISK AND THE STABILITY OF THE GREEK BANKING SYSTEM

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Ατσαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή σκοπό έχει να μελετήσει τον πιστωτικό κίνδυνο από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να τον οριοθετήσει και να αναδείξει τη σημασία του. Προσδιορίζονται οι παράγοντές του και οι βασικές του παράμετροι, αναλύονται οι διάφοροι τύποι μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή του και προσδιορίζεται το πλαίσιο διαχείρισής του. Δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, της ελληνικής κρίσης χρέους και της παρατεταμένης ύφεσης που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, αλλά και της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης κρίνεται σκόπιμη η μελέτη της θωράκισης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον πιστωτικό κίνδυνο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο εποπτικό πλαίσιο και στην Επιτροπή της Βασιλείας, καθώς και στο ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Συνοψίζονται οι πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με ιδιαίτερη μνεία στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και στην προσπάθεια επίλυσης της συσσώρευσής τους στις ελληνικές τράπεζες με το σχέδιο «Ηρακλής». Αναλύεται, επίσης, μέσω βασικών μεγεθών και δεικτών, η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και ιδιαίτερα του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ξεχωριστά, για το οικονομικό έτος 2022.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 26/09/2023

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012