Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/12/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ
Αριθμός Μητρώου:    2017010030

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ESG ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Ζοπουνίδης Κων/νος, Καθηγητής
Πρώτο Μέλος:        Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής
Δεύτερο Μέλος:    Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περίληψη:
Στην σημερινή εποχή όσο περισσότερο ενδυναμώνεται και εδραιώνεται ο αναγκαίος ρόλος και η παρουσία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τόσο περισσότερο καθίσταται αναγκαία και η ανάλυση και η κριτική της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης. Η ηθική ασχολείται με το ποιες ανθρώπινες πράξεις είναι αποδεκτές και ορθές και ποιες ανάρμοστες και λανθασμένες. Ωστόσο, στα θέματα ηθικής σπάνια υπάρχει γενική συμφωνία απόψεων και ακόμη και ο προσδιορισμός για το ποιο είναι το κεντρικό ή θεμελιώδες ζήτημα αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών. Σήμερα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ταυτόσημη με ανάπτυξη που είναι επαναλαμβανόμενη, ηθική και υπεύθυνη για τις τρέχουσες και μελλοντικές κοινότητες. Αυτή η έννοια αποτελεί και το κλειδί για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις (ΚΥΕ), που λαμβάνουν υπόψη, εκτός από τα κριτήρια χρηματοοικονομικής απόδοσης, τα κριτήρια κοινωνικής, περιβαλλοντικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). 
 

Ημ/νία εξέτασης:    01/12/23
Ώρα:            13:00

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/92487537354?pwd=V1kwYUpMNGFsT3NyN0Z4Z3VUSGYvUT09

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012