Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βαρδαρού Ισίδωρου - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα05/12/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Μελέτη της αποτύπωσης των ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών ενός τόπου στον χημισμό του τοπικού οίνου.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Εμμανουήλ Μανούτσογλου
  2. Νικόλαος Καλλίθρακας – Κόντος
  3. Πεντάρη Δέσποινα

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει και να συγκρίνει τα ανόργανα κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία πετρωμάτων τριών νησιών —Ικαρίας, Λήμνου, Κεφαλονιάς— που έχουν εντελώς διαφορετικά πετρώματα (Ικαρία/πλουτώνια, Λήμνος/ηφαιστειακά, Κεφαλονιά/ιζηματογενή) με τα ανόργανα στοιχεία και ιχνοστοιχεία  κρασιών, τα οποία επιλέχθηκαν από τους αντίστοιχους τόπους, ώστε να αναδειχθεί η συμβολή του εκάστοτε πετρώματος στη φυσιογνωμία του τοπικά παραγόμενου κρασιού. Αρχικά, στα πλάισια αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκε σύγκριση των διαφόρων υπό χρήση μεθόδων ανάλυσης οίνου. Για την ανάλυσης των οίνων μου μελετήθηκαν χρησιμοποιήθηκε η φθορισιομετρία ακτίνων Χ ενεργειακής διασποράς (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence, EDXRF). Τα δείγματα που επιλέχθηκαν από λευκά κρασιά. Συγκεκριμένα, προέρχονται από ποικιλίες οι οποίες έχουν ευδοκιμήσει με το πέρασμα των χρόνων στους εκάστοτε τόπους: στην Ικαρία το Μπεγλέρι, στη Λήμνο το Μοσχάτο Αλεξανδρείας και το Ασσύρτικο, ενώ στην Κεφαλονιά η Ρομπόλα. Τα δεδομένα των στοιχείων και των ιχνοστοιχείων των πετρωμάτων από τα τρία νησιά συγκεντρώθηκαν από βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης, μελετήθηκε το γεωλογικό περίγραμμα, η πετρογένεση και ο χημισμός του κάθε τόπου, ώστε να κατανοηθούν διαυγέστερα οι αισθητές διαφορές στα ανόργανα συστατικά των πετρωμάτων.

Ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία, παρόλο που δεν βρέθηκαν εδαφολογικές αναλύσεις των υπό μελέτη τόπων, εντοπίστηκαν στοιχεία τα οποία προέρχονται από το έδαφος και τα πετρώματα και έχουν την ικανότητα να απορροφούνται από τη ρίζα της αμπέλου —όπως είναι τα Al, B, Ba, Li, Mn, Zr, Nb, Mo, Rb, Si, Sr, Ti κ.α. Με την παρατήρηση αυτή, θα μπορούσε να κριθεί δυνατή η συσχέτιση πετρώματος-κρασιού, η οποία ήταν και ο στόχος της εργασίας αυτής. Παρ’ όλα αυτά, η σύγκριση των γεωχημικών αναλύσεων των μητρικών πετρωμάτων με την «χημεία των κρασιών» καθίσταται δύσκολη λόγω του ότι τα μητρικά πετρώματα υφίστανται έντονες μετατροπές στον χημισμό τους όταν μετατρέπονται σε εδάφη, με κύρια και ιχνοστοιχεία να συγκεντρώνονται σε πολύ διαφορετικές ποσότητες που εξαρτώνται από την κινητικότητα των στοιχείων επηρεαζόμενη καθοριστικά από το σύνολο των παραμέτρων δημιουργίας εδαφών. Παρόλα αυτά εντοπίστηκαν κάποια ιχνοστοιχεία, όπως το Νιόβιο (Nb), το Ζιρκόνιο (Zr) και το Στρόντιο (Sr) των οποίων τις  συγκεντρώσεις στα πετρώματα και στους οίνους θα μπορούσε να τις ονομάσει όμορες.  Υπάρχουν ενδείξεις ώστε με περαιτέρω έρευνα τα στοιχεία αυτά να χαρακτηριστούν ως δείκτες συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων πετρωμάτων – οίνων, παρά τις πολύ χαμηλές τους συγκεντρώσεις τους στους οίνους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012