Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αθηνάς Φοβάκη, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/02/2024 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΑΘΗΝΑ ΦΟΒΑΚΗ

Αριθμός Μητρώου:  2019019029

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης με έρευνα για επίδραση του Instagram στη συμπεριφορά του καταναλωτή»

Τίτλος στα Αγγλικά: « Social Media MARKETING with research on the impact of Instagram on consumer behavior»

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:  Στέλιος  Τσαφαράκης

Πρώτο Μέλος:  Νικόλαος Ματσατσίνης

Δεύτερο Μέλος: Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

    Η διπλωματική μου εργασία πραγματεύεται την επίδραση του Instagram στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο αυτό το κοινωνικό μέσο δικτύωσης επηρεάζει τις επιλογές και την καθημερινότητα των χρηστών του.

    Η εργασία ξεκινά με μια θεωρητική ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα αλλά και ειδικότερα του Instagram, καθώς και του Social Media Marketing. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση της συμπεριφορά των καταναλωτών.

   Ακολουθούν κάποιες σχετικές έρευνες που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο το Instagram επηρεάζει τις αγορές και τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών.

   Στη συνέχεια, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη η έρευνα και ο τρόπος με τον οποίο αναλύθηκαν τα δεδομένα με τη χρήση του λογισμικού SPSS, καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αυτής. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται σε συνδυασμό με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των ερευνών που αναφέρονται παραπάνω.

   Τέλος, η έρευνα καταλήγει σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και τη συνολική ερευνητική διαδικασία.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

    This thesis deals with the effect of Instagram on consumer behavior, investigating how this social media network affects the choices and everyday life of its users.

    The paper begins with a theoretical analysis of social media in general and Instagram in particular, as well as Social Media Marketing, offering a background for understanding the paper’s subject matter. The review of the literature on consumer behavior is also considered important, which is also implemented in the first part of the thesis. Continuing, is presented some relevant research that highlights how Instagram influences consumers’ purchasing decisions.

    Next, is described how the research was conducted and how the data was analyzed using SPSS software, as well as the interpretation of the results of this analysis. The interpretation of the results is done in conjunction with the review of the literature and researches mentioned above.

    Finally, the research comes to some useful conclusions and suggestions resulting from the data analysis and the overall research process.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Δευτέρα 5/2/2024

Ώρα: 11:00 π.μ.

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012