Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μαρίνας Α. Ζήκα, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα09/02/2024 17:30 - 18:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing

 

Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Α. Ζήκα

Αριθμός Μητρώου: 2020019013

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΧΥΤΕΥΣΗΣ

Τίτλος στα Αγγλικά: THERMAL ANALYSIS of HOT DIE CASTING MOLD

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Σταυρουλάκης Γεώργιος (καθηγητής)

Πρώτο Μέλος: Αντωνιάδης Αριστομένης (καθηγητής)

Δεύτερο Μέλος: Αλευράς Παναγιώτης (επίκουρος καθηγητής)

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή, θα αναπτυχθεί το θέμα της θερμικής ανάλυσης σε καλούπι χύτευσης εν θερμώ (hot die casting mold), από το οποίο παράγεται χυτό αντικείμενο και συγκεκριμένα χειρολαβή, όπου ως ά ύλη κατασκευής έχει κράμα ψευδαργύρου zamak5 κατά (ASTM AC41A), με τις αντίστοιχες μηχανικές φυσικές ιδιότητες και χημική σύσταση της κατασκευάστριας εταιρείας Nyrstar.

Αρχικά, η ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους θα περιλαμβάνει την παρουσίαση της διαδικασίας χύτευσης, των τεχνικών χαρακτηριστικών της μηχανής, της ά ύλης, των παραμέτρων χύτευσης, καθώς και της τεχνολογίας του επιλεγόμενου καλουπιού, από πλευράς υλικού κατασκευής και μορφολογίας.

Στη συνέχεια, με τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης ANSYS Workbench θα γίνει λεπτομερής ανάλυση της κατανομής θερμότητας, κατά τη διάρκεια της χύτευσης στα βασικά μέρη του καλουπιού όπως για παράδειγμα κινητό μέρος, σταθερό μέρος, κώνος, πλάκα εξωλκέων, σκελετός και κανάλια

ψύξης, από την είσοδο του ρευστού μετάλλου έως τη στερεοποίηση του, που ως αποτέλεσμα έχει την παραγωγή μορφοποιημένου αντικειμένου.

Η συλλογή των σχετικών με το θέμα πληροφοριών, όπως για παράδειγμα αρχεία .prt του επιλεγόμενου καλουπιού, αντικειμένου κτλ. συλλέχθηκαν από την εταιρεία CONVEX ΑΕΒΕ κατόπιν έγκρισης του ιδιοκτήτη και με συμμετοχή των αρμόδιων στελεχών.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά

In this postgraduate thesis, the topic of thermal analysis in hot die casting mold will be developed, from which a cast object is produced and specifically a handle, where as a construction material has zinc alloy zamak5 against (ASTM AC41A), with the corresponding mechanical physical properties and chemical composition of the manufacturing company Nyrstar.

Initially, the development of the theoretical part will include the presentation of the casting process, the technical characteristics of the machine, the raw material, the casting parameters, as well as the technology of the selected mold, in terms of construction material and morphology.

Then, using the ANSYS Workbench simulation software, a detailed analysis of heat distribution during casting will be performed on the basic parts of the mold such as movable part, fixed part, cone, puller plate, skeleton and cooling channels, from the entry of the liquid metal to its solidification, resulting in the production of a molded object.

The collection of information related to the subject, such as .prt files of the selected mold, object, etc. were collected by CONVEX SA after approval of the owner and with the participation of the competent executives.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 9/2/24

Ώρα: 17:30

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/98324963072?pwd=aTZiVlFBZjlpV3J4aGpUZVNLMWlPZz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012