Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μιχαήλ Δαρατσιανού, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα09/02/2024 10:15 - 11:15

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    Μιχαήλ Δαρατσιανός
Αριθμός Μητρώου:    2017010072

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    Ανάπτυξη μεθευρετικού αλγορίθμου για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με σκοπό την μείωση των ρύπων.
Τίτλος στα Αγγλικά:    A Metaheuristic algorithm for the Pollution Routing Problem.

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Μαρινάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Πρώτο Μέλος:        Μαρινάκη Μαγδαληνή, ΕΔΙΠ
Δεύτερο Μέλος:    Ματσατσίνης Νικόλαος

Περίληψη:
Αυτή η πτυχιακή εργασία αναλύει εις βάθος το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με σκοπό την μείωση των ρύπων, παρουσιάζοντας μια προσέγγιση που αξιοποιεί τον συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών βελτιστοποίησης. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος ενσωματώνει τα δυνατά σημεία τεσσάρων διακριτών μεθόδων. Της μεθόδου του Πλησιέστερου Γείτονα, της μεθόδου 2-opt και 1-0 relocate καθώς και της μεθόδου της Προσομοιωμένης Ανόπτησης. Συνδυάζοντας αυτές τις προσεγγίσεις, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ευέλικτη και ισχυρή μεθοδολογία λύσης ικανή να αντιμετωπίσει τις πολύπλευρες προκλήσεις που ενυπάρχουν στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Περίληψη (Αγγλικά):
This thesis analyzes the Pollution Routing Problem in depth, presenting an approach that exploits the combination of different optimization techniques. The proposed algorithm incorporates the strengths of four distinct methods. The Nearest Neighbor method, the 2-opt and 1-0 relocate methods as well as the Simulated Annealing method. By combining these approaches, the goal is to create a flexible and robust solution methodology capable of addressing the multifaceted challenges inherent in this problem. 

Ημ/νία εξέτασης:    9/2/2024
Ώρα:            10:15

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/94144789819?pwd=ZDhiYmEza0p0L2hIWHVteGpPRmZjUT09

Meeting ID: 941 4478 9819
Password: 120104

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012