Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Θεόδωρου Φούκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα09/02/2024 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    Θεόδωρος Φούκης
Αριθμός Μητρώου:    2017010148

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    Προσομοίωση της ροής γύρω από περιστρεφόμενο τροχό οχήματος Formula Student
Τίτλος στα Αγγλικά:    Flow simulation around a rotating wheel of a Formula Student vehicle.

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Ιωάννης Κ. Νικολός
Πρώτο Μέλος:        Ανάργυρος Δελής
Δεύτερο Μέλος:    Γεώργιος Αραμπατζής

Περίληψη:
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί αρχικά σχεδιασμός σε λογισμικό CAD του τροχού (ζάντα και ελαστικό) ενός αaγωνιστικού οχήματος τύπου Formula Student, που αναπτύσσεται από την αγωνιστική ομάδα FS-TUC του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση της ροής γύρω από τον περιστρεφόμενο τροχό με τη χρήση του λογισμικού CFD ANSYS CFX. Για την πραγματοποίηση της προσομοίωσης το χωρίο ροής θα χωριστεί σε περιστρεφόμενο τμήμα (γύρω από τον τροχό) και ακίνητο τμήμα. Κατάλληλες συνοριακές συνθήκες θα επιβληθούν σε όλεeς τις εξωτερικές επιφάνεeιες των δύο χωρίων, αλλά και στη διεπιφάνεια επαφής των δύο χωρίων. Τα αποτελέσματα των προσομµοιώσεων θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν.

Ημ/νία εξέτασης:    9-2-2024
Ώρα:      11:30      

Χώρος εξέτασης:
Αίθουσα:        Join Zoom Meeting
https://tuc-gr.zoom.us/j/97664125315?pwd=bExNUzkxZEJwcEFiMk1sQ05hTENnZz09

Meeting ID: 976 6412 5315
Password: 452889
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012