Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κόκκοτα Δεσποινας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα14/02/2024 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΚΚΟΤΑ

Τίτλος:Η ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ:
Μία σημειολογική προσέγγιση για την απεικόνιση της ταχύτητας και της κίνησης στην τέχνη, την αρχιτεκτονική και το  ‘design’.
 Title:"The Figuration of Motion:
A semiotic approach to depicting speed and motion in art, architecture, and design."

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, 14 π.μ.
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: 

Εξεταστική Επιτροπή:

Αναπληρωτής  Καθηγητής Ιωάννης Τσάρας (Επιβλέπων)
Καθηγητής Δημήτριος Ανδρεαδάκης 
Επίκουρος Καθηγητής: Σπυρίδων Κακάβας 


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα πραγματεύεται την φυσιολογία της ταχύτητας και γίνεται μία συνοπτική ανάλυση ως προς την αντίληψη της κίνησης και τη σύνδεσή της με την αίσθηση της ταχύτητας, παραθέτοντας τους τρόπους με τους οποίους κατάφερε ο άνθρωπος να αυξήσει τη μέση ταχύτητα που κινείται στην καθημερινότητά του. Στη δεύτερη ενότητα η μελέτη εστιάζει στην απεικόνιση της κίνησης και της ταχύτητας στην τέχνη. Σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται έμφαση στις τεχνικές που χρησιμοποιούν για να αποδοθεί η αίσθηση της ταχύτητας στη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία και στο δισδιάστατο ΄design’. Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται  στην ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών στον σχεδιασμό των γρήγορων μέσων μεταφοράς, στην ανατροπή της στασιμότητας με την εφεύρεση του τροχού και πως αυτή οδήγησε στην δημιουργία της επιστήμης της αεροδυναμικής. Στην τέταρτη ενότητα της εργασίας, αναλύονται αρχικά τα σχεδιαστικά στοιχεία που συνδέουν την κίνηση και την ταχύτητα με την αρχιτεκτονική και γίνεται μία συνοπτική αναφορά στον αεροδυναμικό σχεδιασμό των ψηλών κτιρίων. Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα της εργασίας  ερευνάται η εφαρμογή του ‘γρήγορου’ design στην αρχιτεκτονική μέσω της μορφολογικής ανάλυσης κτηρίων που η χρήση του σχετίζεται με την ταχύτητα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012