Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Στράντζαλη Χριστίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα14/02/2024 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Χριστίνα Στράντζαλη


Τίτλος:«Διελεύσεις στο χωρικό και οπτικό «πορώδες» του τύπου της αθηναϊκής αστικής πολυκατοικίας: η οργάνωση της πρόσοψης ως στοιχείο αστικής συμπεριφοράς στον απόηχο της περιόδου οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα των ετών 2008 – 2017»

Title:“Analyzing the visual and spatial porosity of the “Athenian polykatoikia” building type: the compositional articulation of the façade as an urban element in the wake of the 2008 – 2017 economic recession in Greece”

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024,16.00 μ.μ.
(διαδικτυακή παρουσίαση)

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής  Καθηγητής: Αλέξιος Τζομπανάκης (επιβλέπων)
Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζησάββα 
Καθηγητής Παναγιώτης Παρθένιος 


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει σε επιλεγμένα έργα εμπορικής «πολυκατοίκησης» που ξεκίνησαν να κτίζονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας στον απόηχο της περιόδου οικονομικής ύφεσης των ετών 2008-2017 και επιχείρησαν την επανερμηνεία του μεταπολεμικού τύπου της αστικής πολυκατοικίας επιδιώκοντας συσχετισμούς με τον δημόσιο αστικό χώρο. Ως εκ τούτου, αναλύονται οι ιδιαίτεροι χειρισμοί του αστικού ορίου των εν λόγω πολυκατοικιών, και συγκεκριμένα της πρόσοψης -ως οπτικό φίλτρο θέασης και χωρικό φίλτρο μετάβασης- ανάμεσα στον δημόσιο χώρο της πόλης και τους ιδιωτικούς χώρους της πολυκατοικίας. 
Σκοπός είναι, υπό το πρίσμα της συνθετικής οργάνωσης της πρόσοψης της αστικής πολυκατοικίας ως στοιχείο με αστική συμπεριφορά, η εργασία να αποτελέσει εφαλτήριο βήμα για την ανάδειξη τυχόν νέων στρατηγικών συσχετισμού με τον δημόσιο, κοινό χώρο της πόλης, που προμηνύουν ενδεχομένως νέες μορφές κοινωνικής συμβίωσης και οργάνωσης του χώρου κατόπιν της περιόδου οικονομικής ύφεσης. 
Τα πορίσματα υποδεικνύουν πως κατόπιν της περιόδου ύφεσης επιχειρούνται πιο «πορώδεις» χειρισμοί σε επίπεδο όψης: συγκεκριμένα, διαμορφώνεται συχνότερα “κατώφλι” εισόδου με την εξώθυρα να τοποθετείται σε εισχώρηση από το κτηριακό μέτωπο, και ενσωματώνονται συχνότερα ζωτικές λειτουργίες στην πρόσοψη, αξιοποιώντας την ως «κατοικημένη μάζα». Για την πληρέστερη επιστημονική τεκμηρίωση των συμπερασμάτων κρίνεται δόκιμο να εμπλουτιστεί η έρευνα με περισσότερα παραδείγματα και ερμηνευτικά εργαλεία.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012