Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κοπιδάκη Γεωργίου κ.Μπουζιάνη Βασιλείου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα14/02/2024 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Κοπιδάκης Γεώργιος Μπουζιάνης Βασίλης


Τίτλος:<<ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΜΑ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ>> 

Title:<<STUDYING SPACE AND EXPERIENCE: EXPERIMENTS WITH NATURAL LIGHTING, VISUAL FIELD AND MATERIALITY, AIMING FOR AN ATMOSPHERE OF MYSTERY>>
 

Εξεταστική Επιτροπή 


Καθηγητής:Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας (επιβλέπων) 

Καθηγητής :Παρθένιος Παναγιώτης 

Καθηγήτρια:Μανιά Αικατερινη
 

Περίληψη 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή εμπειρία, Ατμόσφαιρα, Χωρική Αντίληψη, Ψηφιακό περιβάλλον σχεδίασης, Unity 


Η παρούσα ερευνητική εργασία μελετά την σχέση του ανθρώπου με το δομημένο περιβαλλον γύρω του και  

πως αυτή επηρεάζεται από της αλλαγές στις συνθήκες φυσικού φωτισμού, υλικότητας και του οπτικού πεδίου. Στα πλαίσια της εργαστηριακής έρευνας πραγματοποιήθηκε πείραμα κατά το οποίο δεκαπέντε άτομα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και κλήθηκαν να περιηγηθούν σε ένα ψηφιακό χώρο, δημιουργημένο μέσα στην εφαρμογή <<Unity>>, αποτελούμενο από τρία δωμάτια. Σε κάθε δωμάτιο καλούνταν να λύσουν ένα απλό γρύφο για να περάσουν  στο επόμενο καθώς και να απαντήσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις σχετικές με την δυσκολία του gameplay, τις συνθήκες φωτισμού, την δυσκολία αντίλυψης του χώρου κ.α. Το παραπάνω πρώτο μέρος του πειράματος στόχευε να μελετήσει πως επηρρεάζει τον χρήστη η μείωση του οπτικού πεδίου, αφου σε κάθε δωμάτιο μειωνόταν, σε τρεις διαφορετικές συνθήκες φυσικού φωτισμού(πρωινό φως,σούρουπο,σκοτάδι) και με σταθερά την ιδια υλικότητα σε κάθε χώρο. 

Σε δεύτερη φάση διενεργήθηκε δεύτερο πείραμα στο ίδιο περιβάλλον κρατώντας σταθερές αυτή την φορά την φωτεινότητα και το οπτικό πεδίο σε κάθε δωμάτιο, μεταβάλλοντας την υλικότητα πρώτα των τοίχων του χώρου και έχοντας όλα τα έπιπλα χωρίς κάποιο υλικό ενώ δευτερευόντως πραγματοποιούμε το αντίστροφο. 

Ο στόχος του δεύτερου μέρους είναι να παρατηρήσουμε μέσω των ερωτηματολογίων και της παρακολούθησης του gameplay των χρηστών πως επηρεάζεται η αντιληψη τους για τον χώρο και το βιωμά τους από την διαφοροποιήση της υλικότητας. 

Στο τέλος των δύο πειραμάτων μετά την αναλυση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια εξάγονται κάποια συμπεράσματα σχετικά  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012