Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κοπιδάκη Γεωργίου κ.Μπουζιάνη Βασιλείου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα14/02/2024 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Κοπιδάκης Γεώργιος Μπουζιάνης Βασίλης

14/2/2024  15.00μμ
διαδικτυακά

Τίτλος:<< ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ/
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ >>

Title:<< DIGITAL MUSEUM OF THE FUTURE/ 
ENVIRONMENTAL MEMORIES AND EXPERIENCES OF DISASTERS >>

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος- Αλκέτας (επιβλέπων)
Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης
Καθηγήτρια:Μανιά Αικατερίνη


Περίληψη

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή εμπειρία, Ατμόσφαιρα, Χωρική Αντίληψη, Ψηφιακό περιβάλλον σχεδίασης, Unity

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την σχεδίαση ενός μουσείου φυσικής ιστορίας στον ψηφιακό κόσμο με την χρήση νέων σχεδιαστικών εργαλίων όπως "Unity". Έχοντας μελετήσει το πως μεταβάλλεται η ατμόσφαιρα του μυστηρίου σε σχέση με τις  μεταβλητές του φυσικού φωτισμού, της υλικότητας και του βάθους του οπτικού πεδίου, σχεδιάζεται ο χώρος του μούσειου με στόχο την 
εμβύθιση του επισκέπτη στην ιστορία. Μέσω της ατμόσφαιρας του μυστηρίου και της δημιουργίας ενός αφηγήματος χρησιμοποιώντας την διάδραση στόχεύουμαι η γνώση για το περιβάλλον να γίνει πιο προσιτή και κατανοητή στον επισκέπτη του χώρου.
Σχετίκα με την διαδικασία σχεδιασμού και την χρήση της "Unity", ο στόχος μας είναι να προτείνουμε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση που θα έχει στο κέντρο της τον χρήστη και την εμπειρία που του προσφέρει ο χώρος.
Το παραπάνω το επιδιώκουμε με τον πειραματισμό με διαφορετικές εκδοχές χώρων του μουσείου, αλλάζοντας τις βασικές τρεις μεταβλητές μας και παίρνοντας αναπληροφόρηση ώστε να καταλήξουμε στο καλύτερο τελικό χωρικό αποτέλεσμα.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012