Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Πανεθυμιτάκη Αννας κ.Χριστάκη Αννας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα15/02/2024 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Πανεθυμιτάκη Άννα, Χρηστάκη 

Τίτλος:«Γεφύρωση αστικού και παράκτιου τοπίου: 
Αξιοποίηση παλιάς βιομηχανικής εγκατάστασης για την δημιουργία κόμβου εννοιών και καταστάσεων»


Title:“Connecting Urban and Coastal Landscapes:
Utilization of an Old Industrial Installation for the creation of a junction of abstract meanings and spatial conditions”

Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2024, 12.00 μ.μ.
Διαδυκτιακή παρουσιαση: https://tuc-gr.zoom.us/j/96138512005?pwd=UDFhczd5MHYvSHdzeUZTQnlYaEZGUT09


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής : Σκουτέλης Νικόλαος
Επίκοπυρος Καθηγητής: Κεφαλογιάννης Νεκτάριος, 
Αναπληρωτής: Τζομπανάκης Αλέξιος

Περίληψη

  Το δυτικό παράκτιο τμήμα του Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί μία από τις κεντρικές προσβάσεις για την πόλη. Το συγκεκριμένο τοπίο απαρτίζεται από την συνοικία των Καμινίων, ως μία ανεξέλεγκτη οικιστική επέκταση πέραν των ιστορικών Ενετικών Τειχών και την παλιά πόλη, την αναγκαστική οριοθέτησή της στα δυτικά από τον παραμελημένο Γιόφυρο ποταμό, μια βεβιασμένη λόγω χρονικών προθεσμιών παράκτια διαμόρφωση (περιοχή Καράβολα) και την Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, παραλιακό αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας που διακόπτει κάθε ομαλή σύνδεση στον άξονα Βορρά-Νότου, μεταξύ θάλασσας και πόλης.
Αφορμή για την παρούσα μελέτη συνιστά ένα ανενεργό βιομηχανικό κέλυφος, αλλοτινό πυρηνελαιουργείο, επί της Λεωφόρου και στις παρυφές των Καμινίων, μία εργατική γειτονιά με έντονο κοινωνικό πρόσημο και πυρήνας πολλαπλών, εσωτερικευμένων πιέσεων. Καίριος στόχος της επέμβασης αποτελεί η ενεργοποίηση της περιοχής, επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητά της και δημιουργώντας εγκάρσια συρραφή και προέκταση του αστικού ιστού προς το υδάτινο στοιχείο. 
  Ο τρόπος που επιχειρείται είναι με τον σχεδιασμό δημόσιου κτιρίου κοινοτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης πληθυσμιακών ομάδων που υφίστανται εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω του επιχειρείν. Καθοριστικός παράγοντας για τον σχεδιασμό ήταν η δημιουργία δημόσιου χώρου εκτόνωσης-πλατείας για την γειτονιά, καθώς και μία συνισταμένη ροή διοχέτευσης προς την παραλιακή διαμόρφωση.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012