Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Απρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Φίλη Ελένης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/04/2024 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΗ 

Τίτλος:Ο δημόσιος χώρος ως μηχανισμός συλλογικής ταυτοποίησης και δημιουργίας χωρικού ανήκειν 

Title:Public space as a mechanism of collective identification and spatial belonging

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, 16.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζησάββα (επιβλέπουσα)
Επίκουρος Καθηγητής Κεφαλογιάννης Νεκτάριος 
Επίκουρη Καθηγήτρια Καραγιάννη Άννα 

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα μελετά την εννοιολογική δομή του δημόσιου χώρου και του ρόλου τον οποίο καλείται να επιτελέσει ως υλικό πεδίο έκφρασης της δημόσιας σφαίρας. Για τον σκοπό αυτό, διερευνάται η σχέση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, καθώς και ο τρόπος κατά τον οποίο μετασχηματίζεται αυτή η δυαδική αντίθεση σύμφωνα με πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διατάξεις, αναδεικνύοντας την ιεραρχία μεταξύ τους ως καίριο στοιχείο για την κατανόηση της σύγχρονης κοινωνίας. Λαμβάνεται υπόψη η βαθμιαία άνοδος των ψηφιακών μέσων με τη μετάβαση της δημόσιας σφαίρας στο πεδίο του εικονικού χώρου και η επίδρασή τους στην ατομική έκφραση, διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της κλιμάκωσης της εκούσιας έκθεσης πτυχών της ιδιωτικής ζωής. Συγχρόνως, γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας του δημόσιου χώρου ως παράγοντα διαμόρφωσης της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας, ενώ επισημαίνεται η σημασία ύπαρξης της ετερότητας εντός του κοινωνικού πλαισίου, παρ’ όλη την συνεχή προσπάθεια εκτόπισής της με την επιβολή συγκεκριμένων προτύπων ατομικής υπόστασης.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012