Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Μαϊ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/05/2024 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αριθμός Μητρώου: Α.Μ. 2021019023

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Μάρκετινγκ λογιστικών υπηρεσιών. Εφαρμογή του μοντέλου SERVQUAL»

Τίτλος στα Αγγλικά : «Marketing of accounting services: Application of the SERVQUAL model»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσαφαράκης Στέλιος

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κ.

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γ. 

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η εννοιολογική σημασία και οι πτυχές των υπηρεσιών αποτελούν για πολλούς ένα μη αντιληπτό πεδίο. Στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα επιλύεται μέσα από το μάρκετινγκ υπηρεσιών το οποίο συμβάλλει ενεργά στον τρόπο διαχείρισης, βελτίωσης και ανάδειξης των παραμέτρων του. Στον ανταγωνιστικό κόσμο των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, οι τεχνικές εφαρμογής των υπηρεσιών οφείλουν να τηρούνται με απόλυτη σαφήνεια. Ειδικότερα, στην περίπτωση εταιρίας που στεγάζεται στα Χανιά, όπου παρέχετε πληθώρα λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, οι μέθοδοι του μάρκετινγκ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για τη βιωσιμότητα της. Παράλληλα, εφαρμόζοντας το μοντέλο SERVQUAL στα πλαίσια της έρευνας, η εταιρία είναι σε θέση να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών για τις υπηρεσίες της. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των λογιστικών υπηρεσιών μέσω μια έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών. Τα αποτελέσματα εστιάζουν στην ανάπτυξη του blueprint της υπηρεσίας, καθώς και στον προσδιορισμό των χασμάτων που δημιουργούν οι προσδοκίες των πελατών και είναι σε θέση να εντοπίσουν συγκεκριμένες ενέργειες βελτίωσης στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά : The conceptual meaning and aspects of services are often considered as an unperceived field. In such cases, the complication is resolved through service marketing which actively contributes to the way of managing, improving, and highlighting its parameters. In the competitive world of financial business, service delivery techniques must be followed with absolute clarity. In particular, in the case of a company based in the area of Chania, where a plethora of accounting and tax services are available. The marketing methods are an integral part of its viability. At the same time, by applying the SERVQUAL model in the context of research, the company can draw useful conclusions regarding the expectations and perceptions of customers about its services. The main purpose of this work is the analysis and evaluation of accounting services through a survey of a representative sample of clients. The results focus on the development of the service blueprint, as well as the identification of gaps created by customer expectations, and allow the identification of specific improvement actions in the service delivery process. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 (16/05/2024)

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης Διαδικτικό link: https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012