Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21
Μαϊ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Γεωργίας Ταταράκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/05/2024 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Ταταράκη

Αριθμός Μητρώου: 2019019053

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών μετά τη πανδημία

Τίτλος στα Αγγλικά: Changes in Consumer Purchase Patterns after the Pandemic

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Στέλιος Τσαφαράκης

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Ατσαλάκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο σύνολο των αλλαγών που υπέστησαν οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών μετά την πανδημία Covid-19. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τη στροφή των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης αλλά και έπειτα από αυτήν καθώς και να διερευνήσει τις αλλαγές που έχουν υποστεί οι συνήθειες των καταναλωτών, μετά την πανδημία. Μέσα από ένα δείγμα 120 ατόμων σχετικά με τις καταναλωτικές τους συνήθειες στις ηλεκτρονικές αγορές μετά τη πανδημία του Covid επισημαίνεται ο βαθμός κατά τον οποίο έχουν αλλάξει οι διαδικτυακές αγοραστικές συνήθειες τους μετά την πανδημία COVID-19, αλλά και η σημαντικότητα των παραγόντων που συμβάλλουν σημαντικά στις αλλαγές των διαδικτυακών συνηθειών τους.

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα θα απαντήσει σε ερωτήματα όπως σε ποιο βαθμό έχουν αλλάξει οι διαδικτυακές αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, καθώς και ποιοι είναι οι παράγοντες που τους έχουν επηρεάσει μετά την πανδημία Covid-19.

Τέλος, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να εφαρμόσουν μία στρατηγική επείγουσας δράσης στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού τους εμπορίου προκειμένου να διατηρήσουν τον κύκλο εργασιών τους και να επιδιώξουν ένα σταθερό κέρδος. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις εστίασαν στην αύξηση της ζήτησης των προϊόντων/δημιουργία κινήτρων, στη στοχευμένη περιγραφή των προϊόντων, στην αύξηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην αύξηση επικοινωνίας/γνωριμία με το πελατολόγιο και στην προώθηση προϊόντων με έξυπνες στρατηγικές.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 21/05/2024

Ώρα: 10:30

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:………………………………………

Κτίριο: ………………………………………

https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012