Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/05/2024 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αριθμός Μητρώου:    2016010040

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    Μικροκατεργασία δοκιμίων θερμοπλαστικού πολυμερούς PMMA
Τίτλος στα Αγγλικά:    Micromanufacturing of thermoplastic polymer specimens - Poly (methyl
methacrylate) PMMA

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Αντωνιάδης Αριστομένης, Καθηγητής
Πρώτο Μέλος:        Αλευράς Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
Δεύτερο Μέλος:    Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Περίληψη:
Αυτή η εργασία εξετάζει τη χρήση και τις δυνατότητες του πολυστρόφου IBAG στη μηχανουργία. Παρέχει ένα εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση του, αναλύει την τεχνική της υψηλής ταχύτητας κοπής και τα πλεονεκτήματά της στην κατεργασία υλικών PMMA. Παρουσιάζονται λεπτομερώς 24 πειράματα, με διαφορετικές κοπές, μετρήσεις και ανάλυση αποτελεσμάτων, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης επιφάνειας.

Περίληψη (Αγγλικά):
This thesis examines the use and capabilities of the high speed spindle IBAG in machining. It provides a manual for its proper use, analyzes the technique of high-speed cutting and its advantages in processing PMMA materials. Twenty-four experiments are presented in detail, with different cuts, measurements, and analysis of results, aiming to achieve the best surface finish.


Ημ/νία εξέτασης:    24/05/2024
Ώρα:            10:30

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012