Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Χατζηασλάν Ελένης-Δεσποινας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα12/06/2024 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ελένη Δέσποινα Χατζηασλάν  

Τίτλος:Ανοιχτό θέατρο: η μορφολογική εξέλιξη και ο επαναπροσδιορισμός του

Title:Open Theaters: evolution and redefinition

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, 9.00 π.μ.
Σχεδιαστήριο 1ου ετους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής  Καθηγητής Ονομα  Γιάννης Τσάρας
Καθηγητής Ανδρεαδάκης Δημήτριος
Καθηγητής Ουγγρίνης Κων/νος

Περίληψη

Η ίδια η λέξη «θέατρο» σημαίνει τόσο την τελούμενη πράξη, όσο και το χώρο ή το ειδικό κτίσμα που προορίζεται για αυτή. Από τη μελέτη υφιστάμενων παραστατικών χώρων, όπως αυτοί εξελίχθηκαν διαχρονικά έχουν ταξινομηθεί σε δύο βασικές κατηγορίες: ανοιχτό και κλειστό θέατρο. Η μονοσήμαντη διάκριση τους όμως δεν είναι και τόσο απλή. Για την αρχιτεκτονική του θεάτρου είναι εφικτό να εντοπιστεί κάτι, ως «σύστημα», ως σχηματική συνοχή ή δομική αντιστοιχία. Η παρούσα εργασία ερευνά τη μορφολογική εξέλιξη του ανοιχτού θεάτρου και τις υβριδικές μορφές που εμφανίζονται στη σύγχρονη εποχή, στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στόχος η εγγύτερη εικόνα για τον ορισμό του θεατρικού χώρου και η διασαφήνιση της έννοιας του ανοιχτού θεάτρου, με την εποπτεία της ιστορικής του εξέλιξης. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες, αρχικά αναλύονται οι σχετικές έννοιες θέατρο, ηθοποιός-θεατής, θεατρικός χώρος. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι απαρχές και η εξέλιξη του θεατρικού χώρου με γνώμονα την μορφολογία και στο τρίτο μέρος παρατίθενται και κατηγοριοποιούνται οι υβριδικές μορφές θεατρικού χώρου, με έμφαση στον ανοιχτό χώρο παραστάσεων. Ο διαχωρισμός τους επιτυγχάνεται με τη βοήθεια παραδειγμάτων, όπου η διάκριση του ανοιχτού - κλειστού δεν είναι ευκρινή και χρήζει η διερεύνηση των ορίων τους.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012