Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

11
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ανδρεαδάκη Βασιλικής-Χριστίνας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/06/2024 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    Ανδρεαδάκη Βασιλική-Χριστίνα
Αριθμός Μητρώου:    2016010125

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    Η χρήση των Μέσων κοινωνικών Δικτύων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Τίτλος στα Αγγλικά:    The use of social media in small and medium enterprises

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Τσαφαράκης Στέλιος 
Πρώτο Μέλος:        Ατσαλάκης Γεώργιος
Δεύτερο Μέλος:    Κρασαδάκη Ευαγγελία

Περίληψη:
 
 Η παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις    στην Ελλάδα και τη σχέση τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, αφού θα επιχειρηθεί η εννοιολογική προσέγγιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα   γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά τους, θα γίνει προσπάθεια μέσα από τη μέθοδο   της ποσοτικής έρευνας να μελετήσουμε το κατά πόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσηςέχουν αλλάξει τις επιχειρήσεις σήμερα. Ειδικότερα θα γίνει προσπάθεια να                 εξεταστεί το κατά πόσο έχει αλλάξει η μορφή των επιχειρήσεων, αν έχει αλλάξει ο    ρόλος και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί , το προσωπικό τους αλλά  θα γίνει και          εκτενή αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία μάρκετινγκ για τις       επιχειρήσεις σήμερα. Όλα τα παραπάνω, αφού θα τεκμηριωθούν μέσω της                 ανασκόπησης της βιβλιογραφίας θα γίνει προσπάθεια να φανεί αν εφαρμόζονται     στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Περίληψη (Αγγλικά):
 
 This dissertation deals with Greek small and medium enterprises and their                   relationship with social media. In particular, after attempting the conceptual                approach of small and medium enterprises with extensive reference to their                characteristics, an attempt is made through the method of quantitative research to    study whether social media has changed businesses today.
In particular, an attempt is made to examine whether the form of business has            changed, whether the role and tools used by their staff have changed, but there will  be extensive reference on social media as marketing tools for businesses today. All     the above, after being documented through the literature review, an attempt is made to see if they apply to Greek entrepreneurship.


Ημ/νία εξέτασης:    11 Ιουνίου 2024
Ώρα:            11:00

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012