Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΔήμοςΝΕΤ Βάση νομικών δεδομένων. Για χρήση από συγκεκριμένες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Docman.gr Βάση δεδομένων με νομοθεσία δημοσίων δαπανών (δημοσιονομική νομοθεσία). Για χρήση από συγκεκριμένες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός & Ισολογισμοί  Στοιχεία για ελληνικές εταιρείες και ισολογισμοί τους. Ζητήστε από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών, τον κωδικό πρόσβασης. Οδηγός χρήσης.

ΝΟΜΟΣ  Τράπεζα νομικών πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας κωδικοποιημένης, το δίκαιο της ΕΕ στην ελληνική γλώσσα (ενσωματώνει τη βάση δεδομένων CELEX της ΕΕ) σημαντική νομολογία όλων των δικαστηρίων από το 1980, νομική αρθρογραφία των τελευταίων 30 ετών αποδελτιωμένη από 35 νομικά περιοδικά. Για χρήση από συγκεκριμένες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΦΕΚ (ανοικτής πρόσβασης) Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012