Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Στόχος της Βι.Κε.Π. είναι να εκπαιδεύσει τους χρήστες της να αναζητούν και να εντοπίζουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει. Για τον λόγο αυτό έχει οργανωθεί το υλικό με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκεται γρήγορα και αποτελεσματικά.
Για να αναζητήσετε το υλικό που υπάρχει στη συλλογή της Βι.Κε.Π. πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρονικό της κατάλογο (ή αλλιώς αυτοματοποιημένος κατάλογος ή on-line κατάλογος ή OPAC), ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της ιστοσελίδας της Βι.Κε.Π. (http://opac.seab.gr/search~S14*gre)
Πιο συγκεκριμένα, στον ηλεκτρονικό κατάλογο είναι καταχωρημένο το έντυπο (βιβλία, περιοδικά κ.α.) και μη έντυπο υλικό (κασέτες, οπτικοί δίσκοι κ.α.) που υπάρχει στο φυσικό χώρο της Βι.Κε.Π. καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρονικών βιβλίων στα οποία η Βι.Κε.Π έχει πρόσβαση. Στον OPAC δεν περιλαμβάνοντια μέχρι στιγμής οι τίτλοι των ηλεκτρονικών περιοδικών και οι βάσεις δεδομένων).    

Σύντομος οδηγός χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC)

 

Υπηρεσία Λογαριασμού χρήστη - webLogin στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης

Το συνεργατικό (ILSaS) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Sierra) της Βι.Κε.Π. εμπλουτίστηκε με την υπηρεσία "Λογαριασμού χρήστη - webLogin". Ο χρήστης της Βι.Κε.Π. μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό, μέσω του οποίου μπορεί  να έχει προσωποποιημένη πληροφόρηση για την κυκλοφορία του υλικού της Βι.Κε.Π., π.χ. να "βλέπει" το δανεισμένο υλικό του, να το ανανεώνει, να κάνει κράτηση, κ.λπ.

Ο προσωπικός λογαριασμός δημιουργείται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου (webOPAC) της Βι.Κε.Π. Στην καρτέλα επιλογών "Οδηγίες Χρήσης", υπάρχει οδηγός χρήσης της εν λόγω νέας υπηρεσίας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012