Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

H υπηρεσία VPN δίνει τη δυνατότητα σε όσους συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω εναλλακτικών παρόχων (Internet Service Providers), να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο κορμού του Ιδρύματος. Με τη χρήση της υπηρεσίας VPN, ο απομακρυσμένος υπολογιστής του χρήστη αποκτά διεύθυνση IP που προέρχεται από το δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης, δρομολογώντας τη δικτυακή κίνηση μέσω του νέου διαύλου επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινόητας όπως αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς all_users, περιοδικά και άρθρα της Βιβλιοθήκης, δυνατότητα παράκαμψης τους κεντρικού firewall κλπ. Επιπρόσθετα εξασφαλίζεται η απομακρυσμένη ασφαλής πρόσβαση στις δικτυακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο εναλλακτικός πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του δικού του δικτύου.

Ποιούς αφορά;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που βρίσκονται εκτός των κτιριακών μονάδων του Πολυτεχνείου, διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο και επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αποκλειστικές υπηρεσίες του ΠΚ.  

Πώς την αποκτώ;

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία είναι οι εξής:

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγός εγκατάστασης για Windows 10 - ελληνική έκδοση

Οδηγός εγκατάστασης για Windows 10 - αγγλική έκδοση

Οδηγός εγκατάστασης για Windows 8

Οδηγός εγκατάστασης VPN Client για Windows XP 

Οδηγός εγκατάστασης VPN Client για λειτουργικά Linux

Οδηγός εγκατάστασης για Windows 7

Οδηγός εγκατάστασης για νεότερες εκδόσεις MacOS

Οδηγός εγκατάστασης για λειτουργικό Android

Λογισμικό VPN

Λογισμικό VPN Client, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012