Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Απρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ανδρέου Βασίλη- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/04/2021 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ανδρέου Βασίλης

Τίτλος: Ο ρόλος της διαίρεσης στη χωρική διαμόρφωση: Η περίπτωση της εντός των τειχών Λευκωσίας
Title:The role of division in spatial development: the case of Nicosia inside the Walls

Τετάρτη 07 Απριλίου 2021, 15.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Διμέλλη Δέσποινα(επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Χατζησάββα Δήμητρα
Επίκουρη Καθηγήτρια: Γεροπάντα Βασιλική

Περίληψη

Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι να δώσει ένα περίγραμμα της ιστορίας και της ανάπτυξης της εντός των τειχών Λευκωσίας με έμφαση στη διαίρεση της πόλης, τον αντίκτυπο που είχε η διαίρεση στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και την παράλληλη πορεία των δυο τμημάτων της διαιρεμένης πρωτεύουσας. Το νότιο τμήμα της Λευκωσίας αποτελεί την πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και το βόρειο τον Τουρκικό δήμο της κατεχόμενης από την Τουρκία περιοχής του νησιού από το 1974, με τα δυο τμήματα να χωρίζονται από την Παρεμβαλλόμενη Ζώνη κατάπαυσης του πυρός, επιτηρούμενης από τον ΟΗΕ. 
Στην εργασία γίνεται περιγραφή της έννοιας της διαιρεμένης πόλης καθώς και αναφορά στις κατηγορίες διαιρεμένων πόλεων. Παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση της πρωτεύουσας σε σχέση με την πόλη πριν το 1974 και περιγράφονται τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά και των δυο τμημάτων της πόλης. Γίνεται αναφορά σε κρατικές και δημοτικές παρεμβάσεις και πολιτικές για την αστική ανάπτυξη του Δήμου καθώς και κοινές, δικοινοτικές προσπάθειες αναζωογόνησης περιοχών της περιτειχισμένης πόλης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012