Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαραγκάκη Αντωνίας, Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ώρα22/04/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μαραγκάκη Αντωνία

Α.Μ.: 2015050013

Ημερομηνία Παρουσίασης: 22/4/2021

Ώρα: 14:00

Θέμα «ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΙΤΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Title «HYDROLOGIC ANALYSIS OF KERITIS BASIN-DETERMINATION OF HYDRAULIC STRUCTURE DESIGN FLOW»

Επιβλέπων: Νικολαίδης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Νικολαΐδης Νικόλαος

2 Καρατζάς Γεώργιος

3 Νεραντζάκη Σοφία

Περίληψη:

Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την λεκάνη απορροής του Κερίτη-Θερίσου η οποία βρίσκεται στο νησί της Κρήτης και υπάγεται στο νομό Χανίων. Αποτελεί μια τυπική Μεσογειακή λεκάνη απορροής με σύνθετη υδρογεωλογία. Εκτείνεται σε επιφάνεια 210 km2 και είναι μια από τις σπουδαιότερες υδρολογικές λεκάνες απορροής, καθώς φορτίζεται με μεγάλο όγκου νερού και τροφοδοτεί ένα μέρος του νομού Χανίων. Στο κυρίως μέρος της εργασίας, περιγράφονται οι βασικές αρχές των υδρολογικών μοντέλων και αναλύεται η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του μοντέλου SWAT (Soil Water Assesment Tool) σε συνδυασμό με το καρστικό μοντέλο των δύο ταμιευτήρων (Nikolaidis et al.,2013). Τα προαναφερθείσα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για την επικαιροποίηση των πηγών των Μεσκλών και της Αγυιάς (Καλαμιώνας, Πλάτανος, Κολύμπα),  καθώς και για την  επιμέρους μοντελοποίηση των πηγών αυτής (ειδικότερα του Καλαμιώνα και του Πλατάνου, Κολύμπας). Πιο συγκεκριμένα, για τα Μεσκλά υπάρχουν δεδομένα παροχής ύδατος για τα έτη  1978-2005, για το σύνολο των πηγών της Αγυιά υπάρχουν δεδομένα για τα έτη 1978-1985,  για την πηγή του Καλαμιώνα υπάρχουν δεδομένα 1971-1979 ενώ για τον ποταμό Κερίτη υπάρχουν δεδομένα για τα έτη 2012-2014. Παράλληλα, δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα μετεωρολογικά, τα γεωλογικά  και τα υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής μελέτης. Στο στάδιο της μεθοδολογίας, αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα που ήταν απαραίτητο να  ακολουθηθούν για τη δόμηση του μοντέλου, για την προσομοίωση της παροχής ύδατος καθώς και για τον υπολογισμό των  στατιστικών δεικτών αποτελεσματικότητας του μοντέλου. Οι δείκτες αυτοί τελικά, αποδεικνύουν ότι τα παραπάνω μοντέλα είναι αξιόπιστα για τη μοντελοποιήση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής  του Κερίτη. Τέλος, πραγματοποιείται η υδρολογική ανάλυση του έτους 2019 και με την βοήθεια στατιστικών μεθόδων Gumbel και Log Pearson υπολογίστηκε η παροχή ύδατος που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς 50 ετών 291.9 m3s ενώ παράλληλα υπολογίστηκε και η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση που αφορά το σχεδιασμό υδραυλικών έργων.

 

Abstract:

This dissertation is about Keritis-Therisos river basin which is located in the prefecture of Chania on the island of Crete. It is a typical Mediterranean river basin with complex hydrogeology. It has a surface area of 210 Km2 and it provides the drinking and irrigation water of the most populated area of the prefecture of Chania. The dissertation examines the basic principles of hydrological modeling as well as the structure of the SWAT model (Soil Water Assessment Tool) in combination with the karst model of two reservoir (Nikolaidis et.al. 2013). These models were used for the updating of the modeling of Meskla and Agyia (Kalamionas, Platanos, Kolympa) springs  . Data are available for Meskla springs (1978-2005), Agyia (1978-1985) and for  Kalamiona (1971-1979). In addition, there are data for 2012 and 2014 hydrologic years for Keritis river and 2019-2020 for Agia springs.  These data were used for the fine tuning of the calibration of the model for the area. At the same time, the necessary information regarding the meteorological, geological and hydrological data of the study area also are available. Statistical indicators showed that the hydrologic modeling of Keritis river basin was acceptable. The hindcasting of the hydrological flows for the past 50 years allowed the use of statistical analysis (Gumbel and Log Pearson) for the determination of the 50 year return flood over a 24 hour period. Finally, the rainfall analysis of 2019 identified the relationship between peak hourly flow to flood average flow.  This information was used to determine the design flood flow with 50 year return period and hourly duration for the design of hydraulic and flood retention structures  ( 291.9 m3s ).

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012