15
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Χαραλάμπους Λευτέρης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
Ώρα15/02/2019 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Αριθμός Μητρώου:              2013010055

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            «Εφαρμογή  του αλγορίθμου Διαφορικής Εξέλιξης στο πρόβλημα του  βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων»

Τίτλος στα Αγγλικά:    “Application of  Differential Evolution to the optimal product  line design problem”

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     κ. Στυλιανός Τσαφαράκης

Πρώτο Μέλος:            κ. Ιωάννης Μαρινάκης

Δεύτερο Μέλος:          κ. Νικόλαος Σπανουδάκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Στην παρούσα εργασία θα γίνει εφαρμογή Μεθευρετικών Αλγορίθμων και πιο συγκεκριμένα Εξελιγκτικού Αλγόριθμου του Aλγόριθμου Διαφορικής Εξέλιξης στο πρόβλημα βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός μιας γραμμής προϊόντων, ο συνδυασμός των οποίων θα ικανοποιεί κάποιους στόχους που έχουν τεθεί από την εταιρεία.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση του κέρδους της εταιρείας, σε μια δεδομένη ανταγωνιστική αγορά. Τα προϊόντα προς σχεδιασμό αναλύονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια συνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους για να επιτευχθεί βελτιστοποίηση του κέρδους.

Το πρόβλημα κατατάσσεται στα NPhard προβλήματα, επειδή οι δυνατοί συνδυασμοί των χαρακτηριστικών των προϊόντων, δεν μπορούν να ελεγχθούν σε πολυωνυμικό χρόνο. Για το λόγο αυτό έγιναν προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος, με μεθευρετικές μεθόδους οι οποίες μπορούν να προσεγγίσουν μια «καλή» λύση, χωρίς να εγγυώνται για το ολικό βέλτιστο. Στο πρόβλημα θα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος Διαφορικής Εξέλιξης, καθώς και κάποιος υβριδικός τους, του οποίου η υλοποίηση θα προσαρμοστεί ανάλογα με το πρόβλημα. Η γλώσσα προγραμματισμού που επιλέχτηκε είναι η Matlab.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:           In this paper Metaheuristic Algorithm like Differential Evolution as well as some hybrids will be applied in order to solve the optimal product line design problem. Our purpose is to find optimal solutions to a product line designing problem that is far too large for complete enumeration.

More specifically, the goal is to optimize the company's profit in a given competitive market. The products to be designed are analyzed according to their characteristics, which are combined in different ways to achieve maximization of profit.

The problem is classified as NP - hard problem because the possible combinations of product characteristics cannot be controlled in polynomial time. For this reason, attempts have been made to solve the problem, with metaheuristic methods that can approach a "good" solution without guaranteeing the overall optimum. Differential Evolution, as well as some of their hybrids, will be parameterized according to the problem. The chosen programming language is Matlab.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             15/2/2019

Ώρα:                       12:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Δ5 (007)

Κτίριο:    ΜΠΔ

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012