14
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ξενάκη Κανάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα14/02/2019 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Ξενάκης  Κανάκης ………………………………………

Αριθμός Μητρώου:              …2013010081……………………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Μέτρηση και  ανάλυση προτιμήσεων  και  στάσεων  των  χρηστών Drone

Τίτλος στα Αγγλικά:            Measurement  and  analysis of  users’ preferences and  attitudes regarding Drones

 

​​​​​​​Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Τσαφαρακης Στυλιανός

Πρώτο Μέλος: Κρασαδακη Ευαγγελία

Δεύτερο Μέλος: Τσιναράκης Γεώργιος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Στην  παρούσα  διπλωματική  εργασία  έγινε  μέτρηση  των  καταναλωτικών  προτιμήσεων  και  των στάσεων  σχετικά  με  τα  Drones  και  τα  χαρακτηριστικά  τους.  Στα  πλαίσια  της  εργασίας χρησιμοποιήθηκε  ένα  ηλεκτρονικό  ερωτηματολόγιο,  όπου  οι  ερωτώμενοι  κλήθηκαν  να  επιλέξουν ένα  Drone  από  ένα  εύρος  διαφοροποιημένων  επιλογών  με  ορισμένα  χαρακτηριστικά  και  επίπεδα, ενώ  συγχρόνως  χρειάστηκε  να  απαντήσουν  και  σε  ερωτήσεις  σχετικά  με  τη  γνώμη  τους  για  τον τρόπο  χρήσης  των  Drones.  Η  μέθοδος  που  χρησιμοποιήθηκε  είναι  η    “Choice  Based  Conjoint Analysis”  μέσω  της  χρήσης  του  λογισμικού  της  “Sawtooth”,  ενώ  έγινε  χρήση  και  ενός  μοντέλου “Latent  Class”  για  την  ανάλυση  των  δεδομένων.  Ταυτόχρονα,  έγινε  αξιολόγηση  των  σχέσεων μεταξύ  των  μεταβλητών  που  χρησιμοποιήθηκαν  στην  έρευνα  με  χρήση  στατιστικών  τεστ  όπως  ο έλεγχος  ανεξαρτησίας  x2  (pearson  chi-square),  και  πολυμεταβλητή  ανάλυση  διακύμανσης (MANOVA).  

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

Regarding  the  present  diploma  thesis,  a  measurement  of  consumers’  preferences  and  attitudes, regarding  drones  and  their  characteristics,  was  conducted.  Within  the  framework  of  this  study,  an online  questionnaire  was  created  and  the  respondents  were  asked  to  choose  a  Drone  among  a number  of  differentiated  options  with  certain  attributes  and  levels.  Moreover,  the  respondents  were asked  to  answer  to  some  questions  regarding  their  opinions  about  the  way  Drones  are  used.  The method  that  was  used  is  the  “Choice  Based  Conjoint  Analysis”  ,  through  the  usage  of  the “Sawtooth”  software  and  “Latent  Class”  model  was  used  for  data  analysis.  Additionally,  Pearson Chi-square  tests  and  Multivariate  Analysis  of  Variance  (MANOVA)  were  used  to  evaluate relationships between the  variables that were  used  in this study

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             …14/02/2019……………………………………

Ώρα:                       …10:00……………………………………

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: ΕΡΓΑΣΥΑ ………………………………………

Κτίριο: Δ5. 008      ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012