15
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κωνσταντίνου Γιαννίκου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα15/02/2019 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Γιαννίκος

Αριθμός Μητρώου: 2011010080

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη Οικονομικά Βέλτιστου Επανορθωτικού Δειγματοληπτικού Σχεδίου με Μηδενική Σταθερά Αποδοχής

Τίτλος στα Αγγλικά: Study of Economically Optimal Zero-Defect Acceptance Sampling Scheme with Rectification

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Eυάγγελος Γρηγορούδης

Πρώτο Μέλος:             Μιχάλης Δούμπος

Δεύτερο Μέλος: Βασίλης Κουικόγλου          

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

            Στη σύγχρονη εποχή είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός για τον επιχειρηματικό κόσμο η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας στη σχεδίαση και παραγωγή ενός προϊόντος. Στα πλαίσια λοιπόν του ελέγχου ποιότητας προϊόντων, ιδιαίτερα όταν τα κατασκευαστικά κόστη είναι υψηλά, οι βιομηχανίες συχνά εφαρμόζουν ένα σχέδιο δειγματοληψίας που ως στόχο έχει να οδηγήσει σε μηδενικά ελατωμματικά προϊόντα μετά το πέρας του ελέγχου. Πρόκειται για ένα επανορθωτικό δειγματοληπτικό σχέδιο με μηδενική σταθερά αποδοχής.

             Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός ενός οικονομικά βέλτιστου επανορθωτικού δειγματοληπτικού σχεδίου με μηδενική σταθερά αποδοχής παρουσία διαγνωστικών σφαλμάτων. Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε ήδη υπαρκτό αλγόριθμο ο οποίος υλοποιήθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Στην εργασία περιγράφεται το πρόβλημα του καθορισμού του βέλτιστου αριθμού δείγματος και οι παράμετροί του. To πρόγραμμα εκτελείται πειραματικά ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος αριθμός δείγματος για μια παρτίδα δεδομένου μεγέθους.

            Στη συνέχεια, γίνεται μια μελέτη αναφορικά με την σημασία και την επίδραση των παραμέτρων του προβλήματος. Μελετάται και καταδεικνύεται εντέλει η επιρροή των διαγνωστικών σφαλμάτων στον καθορισμό του βέλτιστου αριθμού δείγματος αλλά και στο τελικό κόστος. Eρευνάται επίσης η συμπεριφορά του δειγματοληπτικού σχεδίου καθώς μεταβάλλονται τα πάσης φύσεως κόστη που προκύπτουν ως απότοκο ενός δειγματοληπτικού ελέγχου. Τέλος, εξετάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των παραμέτρων του προβλήματος και παρατίθεται το σύνολο των συμπερασμάτων που εξήχθησαν κατά την εκπόνηση της εργασίας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

                In our modern era, an efficient system of quality assurance is considered to be an essential element in order a product to be competitive and successful in the business world. Concerning quality control, industries often employ zero-defect sampling schemes with rectification, especially when manufacturing costs are very high.

            The aim of this dissertation was to design an economically optimal zero-defect sampling scheme with rectification when diagnosis errors are present. Design was based on a pre-existent algorithm which was implemented via MATLAB software. In this dissertation the problem of determining the optimum sample size m, as well as the parameters affecting it, are presented. An experimental run of the program is made in order to determine the optimum sample size considering a defined lot.

            Furthermore, experimental program analysis is conducted by manipulating program factors under controlled conditions in order to characterize and explain the effect of the manipulated factors on an aspect of the program. Particularly, alternative scenarios are examined as for the impact of diagnosis errors and costs of every type on the determination of the optimum sample size. Finally, every useful conclusion from the conducted dissertation is presented.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 15/02/2018

Ώρα: 11 π.μ.

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ΕΡΓΑΣΥΑ

Κτίριο: Κτήρια Δ5.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012