23
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Περουλάκη Ιωάννη -Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων Μηχ.Ο.Π.
Ώρα23/05/2019 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: 
Σχεδιασμός εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσού - χαλκού με συνδυασμό υπαίθριας και υπόγειας εκμετάλλευσης 

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Καθηγητής Εξαδάκτυλος Γεώργιος
Καθηγητής Γαλετάκης Μιχαήλ
ΕΔΙΠ Σαράτσης Γιώργος

Περίληψη εργασίας:
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετάται η εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσού - χαλκού στην περιοχή των Σκουριών στη Χαλκιδική.
Το κοίτασμα έχει περίπου μορφή κυλινδρική με κατακόρυφο άξονα και με διάμετρο περίπου 450 μέτρα με φλεβοειδείς απολήξεις. Το κοίτασμα εκτείνεται από την επιφάνεια και ξεπερνάει σε βάθος τα 800 μέτρα.
Προτείνεται μέθοδος εκμετάλλευσης με συνδυασμό υπαίθριας και υπόγειας εξόρυξης. Σύμφωνα μ΄αυτή τη μέθοδο τα πρώτα 200 μέτρα του κοιτάσματος κατά την έννοια του βάθους θα εξορυχθούν με υπαίθρια μέθοδο ενώ στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί μικτή μέθοδος υπόγειας εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα το κύριο κυλινδρικό σώμα του κοιτάσματος θα εξορυχθεί με τη μέθοδο κενών μετώπων με μακριά διατρήματα (open stoping), ενώ οι φλέβες με την μέθοδο διαδοχικών κοπών και λιθογομώσεων (cut and fill).
Στην εργασία  αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της υπαίθριας και της υπόγειας εκμετάλλευσης και διαστασιολογείται ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός. Ο σχεδιασμός της υπόγειας εκμετάλλευσης αφορά τα έργα προσπέλασης, προπαρασκευής και παραγωγής των τριών πρώτων ορόφων. Τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά με σχέδια η λειτουργία των δύο υπογείων μεθόδων εκμετάλλευσης και προτείνεται ο αναγκαίος εξοπλισμός εξόρυξης-φόρτωσης-αποκόμισης και τα έργα υποστύλωσης.​

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012