05
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωστάκη Κωνσταντίνου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-42
Ώρα05/06/2019 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ
με θέμα
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ταλαντώσεων σε μηχανολογικές διατάξεις

Design and development of a vibration measurement system for mechanical arrays

 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης (Επιβλέπων)

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης

Καθηγητής Αριστομένης Αντωνιάδης (ΜΠΔ)


Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα μέτρησης ταλαντώσεων σε μηχανολογικές διατάξεις. Η διάταξη αποτελείται από έναν μικροελεγκτή με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με τον υπολογιστή όπου εκτελείται το πρόγραμμα διεπαφής χρήστη για την προβολή και την καταγραφή των μετρήσεων και τους αισθητήρες επιτάχυνσης. Το πλεονέκτημα της προτεινόμενης υλοποίησης σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις στην αγορά είναι το χαμηλό της κόστος. Το προτεινόμενο σύστημα μέτρησης ελέγχθηκε με την χρήση πειραματικής διάταξης παραγωγής ταλαντώσεων. Οι πειραματικές μετρήσεις υποδεικνύουν ότι το σύστημα είναι αξιόπιστο για την διάγνωση ενός σημαντικού μέρους των βλαβών που παρουσιάζονται σε στρεφόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012