24
Ιουν

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Λουκίας Μάρθα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα24/06/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Λουκία Μάρθα

Τίτλος: Εκδοχές Μοντερνισμού στο αρχιτεκτονικό, εικαστικό και εκπαιδευτικό έργο του Τάκη Μάρθα (1905-1965)

Title: Versions of Modernism in the architectural, visual and educational work of Takis Marthas (1905-1965)
                      

Δευτέρα 24/6/2019, 12.00 μ.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων, Κτίριο Κ4, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Καθηγητής Νικήτας Χιωτίνης, Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
Καθηγητής Παναγιώτης Τουρνικιώτης, ΕΜΠ
Καθηγητής Άλκης Πρέπης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καθηγητής Κώστας Μωραϊτης, ΕΜΠ
Καθηγήτρια Ελένη Τάτλα, Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας, Πολυτεχνείο Κρήτης

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι το αρχιτεκτονικό έργο του Τάκη Μάρθα, μέρος του εικαστικού του έργου με κριτήριο τη σχέση που αναπτύσσει με την αρχιτεκτονική, το  εκπαιδευτικό έργο και η δημόσια δράση του.   Κορμός του πρωτογενούς υλικού της διατριβής είναι το αρχείο του αρχιτέκτονα. Στο αντικείμενο της διατριβής περιλαμβάνονται περί τα 100 κτήρια και μελέτες του, εκπαιδευτικό υλικό από τη διδασκαλία του στο ΕΜΠ  και μεγάλος αριθμός εγγράφων που τεκμηριώνουν τη γενικότερη δράση του. Παράλληλα επιλέγονται εικαστικά έργα πάλι από το προσωπικό του αρχείο τα οποία εμφανίζουν σχέση με την αρχιτεκτονική.    Στόχοι της διατριβής είναι:
α) η συνεισφορά στην ελληνική αρχιτεκτονική ιστοριογραφία, της μονογραφίας ενός αρχιτέκτονα της γενιάς του μεσοπολέμου,  η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των  μέχρι τώρα ευρημάτων για τον αρχιτέκτονα και το έργο του και μια προσπάθεια ερμηνείας του.
β) η διερεύνηση της σχέσης αρχιτεκτονικής και εικαστικών τεχνών, έτσι όπως εκφράζεται στο έργο ενός αρχιτέκτονα του οποίου το έργο κατεξοχήν προσφέρεται για τον σκοπό αυτό.
δ) η διερεύνηση της συνεισφοράς του Τάκη Μάρθα στο όραμα της γενιάς του ‘30, και πιο συγκεκριμένα  στον εξελληνισμό του μοντέρνου.
Ε) η συμβολή στην ιστορία της  αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από το διδακτικό έργο ενός καθηγητή που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του σε αυτή.
Το πρώτο κεφάλαιο  αναφέρεται στη διαδρομή του Τάκη Μάρθα. Αναζητείται η συμβολή της καταγωγής και των σπουδών στην πορεία του και ειδικότερα οι κυκλαδίτικες ρίζες,  το  βιομηχανικό περιβάλλον του Λαυρίου στο οποίο έζησε καθώς και οι σπουδές του στο ΕΜΠ.   Στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφεται η επαγγελματική του πορεία ως αρχιτέκτονα, ζωγράφου και καθηγητή ενώ αναζητούνται ταυτόχρονα τα πρότυπα που καθόρισαν την εξέλιξή του.
    Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο αρχιτεκτονικό του έργο και διακρίνεται σε δύο  κεφάλαια: των Ιδιωτικών και των Δημοσίων Έργων. Αναζητούνται οι εκδοχές του μοντερνισμού τις οποίες προώθησε με το έργο του μέσα από τον διάλογο μοντερνισμού και παράδοσης και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στα μείζονα αιτήματα της  εποχής.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εκπαιδευτική και δημόσια δράση του Τάκη Μάρθα η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθότι κομίζει σημαντικά στοιχεία για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση στην Ελλάδα μιας και ο Τάκης Μάρθας την υπηρέτησε από διαφορετικές θέσεις καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην συμμετοχή του αρχιτεκτονικού αντικειμένου στο εικαστικό έργο του Τάκη Μάρθα. Διερευνάται ο τρόπος που η αρχιτεκτονική το τροφοδοτεί ως  ένταξη αρχιτεκτονικών στοιχείων (σχεδίων, μορφών, γεωμετρικών χαράξεων  κλπ) στο εικαστικό έργο αλλά και ως ένταξη υλικών παρμένων από το πεδίο της αρχιτεκτονικής ως συνθετικής διαδικασίας και ως εφαρμογής (οικοδομικά υλικά, χαρτόνια, σύρματα κλπ). Παράλληλα επιχειρείται  η διερεύνηση του ρόλου της γεωμετρίας ως σημείο σύζευξης στο αρχιτεκτονικό και εικαστικό του έργο, στοιχείο που του αποδίδει σημαντική ιδιαιτερότητα.
Η διατριβή ολοκληρώνεται με τα Συμπεράσματα καθώς και Παράρτημα  με το πλήρες Βιογραφικό  και Εργογραφία – κατάλογο τεκμηρίωσης των έργων  του αρχιτέκτονα.

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012