04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Παπαδήμα Ευθυμίας Αυλωνίτη Αλέξιου -Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα04/12/2019 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο:ΕυΘυμία Παπαδήμα Αυλωνίτης Αλέξιος


Τίτλος:Το επιτελεστικό συμβάν στη σκέψη και στον χώρο
Title:The performative event in theory and space

Τετάρτη 4 Δεκέμβρη 2019, 16.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 3ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.: Χατζησάββα Δήμητρα (επιβλέπουσα)
Αναπλ. Καθ. : Ουγγρίνης Κωνσταντίνος
Επίκ.Καθ.: Σωκράτης Γιαννούδης


Περίληψη

Η επιτέλεση αποτελεί μια δυνατότητα επιτόπιας κατασκευής του νοήματος. Ενός νοήματος που δεν ανα-παριστά μια προηγούμενη έννοια αλλά την κατασκευάζει. Μέσω της παρούσας εργασίας, διερευνάται αυτή η δυνατότητα συνδεδεμένη με τη σωματικότητα και την υλική εγγραφή του νοήματος στον χώρο και την τέχνη. Βασικό ερευνητικό ερώτημα αποτελεί το κατά πόσο οι αναδυόμενες αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές  επιτελεστικές πρακτικές, είναι σε θέση να αμφισβητήσουν τα συμβατικά και καθιερωμένα εργαλεία εμπλοκής με τον χώρο, προτείνοντας νέες μορφές εμπειρίας και σημασιοδότησης. Αναλύεται έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ερευνούν και ερμηνεύουν τα επιτελεστικά γεγονότα ως εργαλεία και μεθόδους για την κατασκευή ταυτότητας, την ενεργοποίηση συμβάντων και την επανανοηματοδότηση της χωρικής εμπειρίας.
Μέσα σε αυτό το σκεπτικό η ερευνητική εργασία δομείται σε τέσσερις ενότητες. Αρχικά, στην πρώτη ενότητα επιχειρείται η κατανόηση του πλαισίου και των εννοιολογικών προσδιορισμών ως προς την επιτέλεση και την επιτελεστικότητα. Στην δεύτερη ενότητα, μελετάται η θεωρία της Butler, που αφορά στην επιτελεστική κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας και επεκτείνεται στις έμφυλες χωρικές προσεγγίσεις, κατά τις οποίες φύλο και χώρος συγκροτούνται αμφίδρομα μέσω μιας διαρκούς αλληλεπίδρασης. Στην τρίτη ενότητα, με την υπόθεση πως οι επιτελέσεις διαχειρίζονται υβριδικές πραγματικότητες οι οποίες συνδέουν «φυσικά» περιβάλλοντα και δυνητικούς κόσμους μέσα από συμβάντα με σημασία, επιχειρείται μια απόπειρα κατανόησης της σύγχρονης εμπειρίας που διαχειρίζεται δυϊσμούς όπως πραγματικό/δυνητικό και παρουσία/απουσία, δίνοντας έμφαση στην έννοια του συμβάντος και του χώρου που αυτό ορίζει. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα, αναλύεται το φάσμα των τρόπων με τους οποίους λειτουργεί ο χώρος, από τον σχεδιασμό του χώρου της performance και τις τοποειδικές μορφές τέχνης, μέχρι την ικανότητα του χώρου να επιτελεί νέες δυνατότητες εμπειρίας. Θα επιχειρηθεί κλείνοντας, μια διευρυμένη ανάγνωση της επιτελεστικής διάστασης της χωρικότητας όπως αυτή εμφανίζεται στο έργο των αρχιτεκτόνων/καλλιτεχνών Diller & Scofidio.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012