04
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Παπαδάκη Μύρωνα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα04/12/2019 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο:ΜΥΡΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


Τίτλος:“Επανασυνδέσεις χωρικών και χρονικών ενοτήτων. Ανατολική τάφρος Ηρακλείου.”
Title:“Reconnections of time and space. Eastern moat in Heraklion.”

Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019, 14.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 1ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.:Αλέξιος Τζομπανάκης (επιβλέπων)
Αναπλ. Καθ.: Νικόλαος Σκουτέλης
Αναπλ. Καθ.: Τσακαλάκης Δημήτριος


Περίληψη

Το προς μελέτη τμήμα της ανατολικής τάφρου του Ηρακλείου αποτελεί κύριο πνεύμονα πρασίνου και ανεκμετάλλευτου δημοσίου χώρου. Ως αντίρροπη δύναμη στην «ανάπτυξη» της πόλης και τον αφανισμό των στοιχείων μνήμης της, προτείνεται η αποκατάσταση της συνέχειας της τάφρου ως ενιαίος δημόσιος χώρος, ο οποίος είναι σήμερα κατακερματισμένος λόγω της χάραξης της οδού Δημοκρατίας  και της οδού Ικάρου, αλλά και η διευκόλυνση της σύνδεσης περιοχών εντός και εκτός των ενετικών τειχών μέσω αυτού του χώρου. Εκτός από την ενεργοποίηση της τάφρου ως σύζευξη και σύνδεση, προτείνεται η λειτουργία της ως θύλακας ενεργά πολιτιστικού και πολιτισμικού περιεχομένου, που μέσα στην διαδρομή μνήμης και ιστορίας της πόλης, την αναδεικνύει και της δίνει οντότητα ως τεκμήριο μνήμης. Με αρχιτεκτονικά εργαλεία την οργάνωση του δημοσίου χώρου, τη διαχείριση του πρασίνου και των έντονων υψομετρικών διαφορών άλλοτε ως γεφύρωση χώρου και άλλοτε ως σκηνή μπροστά στην οποία παίζεται το θέατρο της πόλης, την δημιουργία επιλογών συνδέσεων και διαδρομών διαφορετικής ποιότητας (με σεβασμό στο φυσικό αλλά και το κτισμένο τοπίο - στον πεζό αλλά και στο αυτοκίνητο) η μελέτη αυτή αποτελεί προσπάθεια τόσο αντιμετώπισης των αστικών προβλημάτων του Ηρακλείου, όσο επαναπροσδιορισμού του ρόλου των ενετικών τειχών και της τάφρου για τη ζωή της πόλης αλλά και της μνήμης αυτής.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012