04
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Παπαδόπουλου Τριαντάφυλλου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα04/12/2019 19:00 - 20:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος


Τίτλος: Θρησκευτικό Forum στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Μία
Aντικειμενοστραφής Προσέγγιση του Χώρου Λατρείας στη Σύγχρονη
Πόλη.
Title: Religious Forum in the Port of Thessaloniki. An Object-Oriented Approach to the Place of Worship in the Modern City.

Τετάρτη 4-12 -2019, 19.00 μ.μ.
Αίθουσα Κ4 ισόγειο

Εξεταστική Επιτροπή

Επικ.καθ.:Πανίτα Καραμανέα (επιβλέπουσα)
Επικ.καθ.:Χατζησάββα Δήμητρα
Αναπλ.καθ.:Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη


Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός
θρησκευτικού φόρουμ, ενός χώρου μέσα στον οποίο να επιτρέπεται η λατρεία και η
άσκηση οποιασδήποτε θρησκείας, ανεξαρτήτως πολιτιστικών διαφοροποιήσεων. Αφορμή
σύλληψης της συγκεκριμένης ιδέας αποτέλεσε η παρατήρηση έλλειψης χώρων
θρησκευτικής συνομιλίας μεταξύ των χρηστών του αστικού συνόλου. Επιλέγεται ο όρος
Forum και όχι εκκλησία, καθώς επιδιώκεται η σχεδίαση ενός συνόλου λειτουργικά
ελαστικού, στο οποίο μέλη οποιασδήποτε λατρείας μπορούν να ασκήσουν και να
επικοινωνήσουν τις ιδέες τους μέσα σε ένα περιβάλλον που να προωθεί τον ειρηνικό
ιδεολογικό διάλογο. Παράλληλα, ένα τέτοιο περιβάλλον φαίνεται να έχει ανάγκη μία άμεση
και οργανική σύνδεση με το ευρύτερο αστικό σύνολο και ιστό της πόλης, στο οποίο
υπάγεται και εξυπηρετεί. Για το λόγο αυτό, επιλέγεται ως χώρος μελέτης το λιμάνι της
θεσσαλονίκης, ένα βιομηχανικό τοπίο κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου στη μεγαλύτερη
έκτασή του, φαίνεται να μην αποτελεί ενεργό τμήμα του αστικού βίου. Με την αλλαγή της
χρήσης κάποιων προϋπαρχουσών αποθηκών, καθώς και με το σχεδιασμό χώρων co-
working, προσωπικής εργασίας και διεξαγωγής workshop, γίνεται μία προσπάθεια
πολυεπίπεδης αναζωογόνησης της περιοχής. Τέλος, το χίασμα θρησκευτικής και αστικής
λειτουργίας, επιδιώκει τον επαναπροσδιορισμό τόσο του ρόλου όσο και της σύγχρονης
προσέγγισης των θρησκευτικών κτιρίων, προτείνοντας ένα νέο χωρικό διάλογο αμοιβαίας
εξέλιξης του αστικού συνόλου και των χρηστών του.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012