19
Δεκ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ .Ρώσσου Αικατερίνης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα19/12/2019 09:30 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Name & Surname: Rossou Aikaterini (Ρώσσου Αικατερίνη)

Reg. Number: 2017015015

 

Subject Title: The relationship of high performance work practices with important job variables in the banking sector Examination

 

Committee:

Supervisor: Tsafarakis Stelios

First Member: Matsatsinis Nikolaos

Second Member: Grigoroudis Evangelos

 

Abstract:

Abstract of the Thesis: The aim of this thesis is to study the relationship of a group of High Performance Work Practices with important job variables, such as Job Performance, Organizational Identification, Perceived Organizational Support, Organizational Citizenship Behavior, Work Engagement, Job Satisfaction and Organizational commitment. The method that will be used is Multiple Regression Analysis, which will be applied to the results of related survey in the Banking sector.

 

Examination Date: Day/Month/Year: 19 /12/2019

Time: 09:30

 

Examination Venue: Auditorium/

Lecture Room: Δ5008 (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.)

Building: Δ5

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012