Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας κας Δρακούλη Σοφίας -Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: ΑΡΜΗΧ   Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα06/05/2020 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Σοφία Δρακούλη

Τίτλος: Νευροαρχιτεκτονική και Χώροι Ψυχικής Υγείας

Title: Neuroarchitecture and Health Care Facilities


Εξεταστική Επιτροπή

    Αναπληρωτής Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας (επιβλέπων)
    Επίκουρος ΚαθηγητήςΒαζάκας Αλέξανδρος
    Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΤσάρας Γιάννης-Νίκος

 

Περίληψη

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε  επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της ζωής μας και τη συμπεριφορά μας, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη λειτουργία του εγκεφάλου μας. Η αντίληψη, η μνήμη, ο προσανατολισμός και οι αισθήσεις μας, εξαρτώνται από το δομημένο περιβάλλον και διαμορφώνονται καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής μας.
Προκειμένου να ζούμε καλύτερα, είναι αναγκαία η συνεργασία δύο επιστημών: της νευροεπιστήμης και της αρχιτεκτονικής. Οι νευροεπιστήμονες εστιάζουν στη συμπεριφορά και τον εγκέφαλο και οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα στο σχεδιασμό. Η νέα επιστήμη που δημιουργείται ονομάζεται νευροαρχιτεκτονική και αφορά όλους τους χώρους με τους οποίους αλληλεπιδρούμε, όπως μια κατοικία, ένας χώρος εργασίας, ένα σχολείο ή ένα νοσοκομείο.
Η παρούσα εργασία ερευνά την επίδραση του δομημένου περιβάλλοντος στον ανθρώπινο εγκέφαλο, μέσω βιβλιογραφικής ανάλυσης και επιστημονικών ερευνών, εστιάζοντας στους χώρους ψυχικής υγείας. Στους χώρους αυτούς οι κανόνες του σχεδιασμού γίνονται πιο συγκεκριμένοι καθώς ο εγκέφαλος κάθε ασθενή, όπως και η ασθένειά τους, διαφέρουν. Ωστόσο ένα εμπλουτισμένο περιβάλλον σχεδιασμένο με κανόνες της νευροεπιστήμης μπορεί να συμβάλλει στη θεραπέια των ασθενών κάνοντας την παραμονή τους πιο ευχάριστη ή και μειώνοντας το χρόνο ανάρρωσής τους.

Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον, εγκέφαλος, νευροεπιστήμη, αντίληψη, συμπεριφορά


Abstract

The environment in which we live,  influences the quality of our lives and our behavior, as it is inextricably linked to the function of our brain. Our perception, memory, navigation and our senses, depend on our building environment and are shaped throughout our lives.
For a better living, the colaboration of two sciences, is necessary: neuroscience and architecture. Neuroscientists focus on human behavior and on the brain, while architects use these results in design. The new science that is created is called neuro-architecture and it concerns all the environments we interact with, such as a house, a workplace, a school or a hospital.
This thesis explores the impact of the building environment on the human brain, through bibliographic analysis and scientific research, focusing on mental health facilities. In these facilities the design rules become more specific as the brain of each patient, as well as their illness, is different. However, an enriched environment designed with rules of  neuroscience, can help on the treatment by making patient’s stay more enjoyable or by reducing their recovery time.

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012