Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μανωλόπουλου Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/05/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μανωλόπουλος Γεώργιος

Αριθμός Μητρώου: 2012010034

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:           Στατική Μελέτη Διπλού βραχίονα συστήματος σκίασης με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Τίτλος στα Αγγλικά:            Static Analysis of a double-arm system of shadows using the finite element method

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Σταυρουλάκης Γεώργιος

Πρώτο Μέλος:   Μπακατσάκη Μαρία

Δεύτερο Μέλος:  Αντωνιάδης Αριστομένης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την μελέτη ενός διπλού βραχίονα συστήματος σκίασης (τέντας) που διατίθενται τυποποιημένος εδώ και αρκετά χρόνια στην αγορά. Ο βραχίονας θα σχεδιαστεί σε περιβάλλον προγράμματος τρισδιάστατης σχεδίασης και θα μελετηθεί στατικά χρησιμοποιώντας την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων σε πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων. Για την στατική ανάλυση, θα προστεθούν στην κατασκευή το βάρος του υφάσματος της τέντας και των εξαρτημάτων της, οι δυνάμεις που επιδρούν σε διάφορες θέσεις στήριξης, ενώ παράλληλα θα συνυπολογιστούν φορτίσεις ανέμου και χιονιού για επιλεγμένες κλιματολογικές συνθήκες. Σκοπός της εργασίας είναι, υπολογίζοντας τις τάσεις, να επαληθευτεί η αντοχή του στηρίγματος και κατ’ επέκταση να προταθούν βελτιώσεις σύμφωνα με το υπάρχον υλικό.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          This thesis deals with the study of a double-sided shading system (tent) that has been available on the market for several years. The arm will be designed in a three-dimensional design environment and will be studied statistically using the finite element method in a data analysis program. For static analysis, the weight of the fabric of the awning and its components will be added to the construction, the forces acting in various support positions, while simultaneously wind and snow loads will be included for selected climatic conditions. The purpose of the dissertation is, calculating the trends of each occasion to verify the strength of the bracket and by extension to suggest improvements according to existing material.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             29/05/2020

Ώρα:                       10.00 π.μ

 

Χώρος Εξέτασης

https://tuc-gr.zoom.us/j/94218109799?pwd=WHVlelpHTnZZQmRWM1IwZzJhOFZGZz09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012