Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαραγκού Δάφνης Ευθυμίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/06/2020 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Δάφνη Μαραγκού 


Τίτλος:Σωματικότητα _Χώροι «Εξ-υγίανσης» _WC
σώμα και χώρος σε ειδικές συνθήκες

Title:Corporeality, Hygienic spaces, WC: 
body and space under special conditions

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, 15:00 μμ
με τηλεδιάσκεψη

https://tuc-gr.zoom.us/j/8292049171?pwd=RjdwNTVYRFJ4V2J1VDFIQWxHbDc3dz09

Εξεταστική Επιτροπή

 Αναπλ. Καθ.:Χατζησάββα Δήμητρα (επιβλέπουσα)
Επικ.καθ.:Γιαννούδης Σωκράτης 
Αναπλ.καθ.Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας 


Περίληψη

Ο χώρος της τουαλέτας είναι ο χώρος όπου το κρυμμένο εσωτερικό του σώματος έρχεται σε στενή επαφή με το κρυμμένο εσωτερικό του κτιρίου, δύο «υδραυλικά» συστήματα προσωρινά συνδεδεμένα. Χώρος συνδεδεμένος με το ιδιωτικό απόβλητο, πέρα από την κυρίαρχη κοινωνική σκηνή.                                                                                                                                   Η εργασία επιχειρεί να εξετάσει τη χωρικότητα και την εμπειρία του σώματος, στον χώρο της τουαλέτας. Το σώμα παίζει πρωτεύοντα ρόλο στις διαδικασίες παραγωγής, νοηματοδότησης και χρήσης του χώρου και ειδικότερα αποφασιστικό ρόλο σε σχέση με τον εξεταζόμενο χώρο της προσωπικής υγιεινής.
Μελετώνται θεωρητικές θεματικές-συσχετίσεις: κανονικού/παθολογικού, σεξουαλικότητας/υγιεινής, δημόσιου/ιδιωτικού. Αναζητήσεις που σχηματοποιούνται στο «πεδίο» της τουαλέτας, ενός «τόπου» σύμπτωσης μεταξύ έλξης και αποστροφής.                                                                                               Ακολουθείται μία πορεία ανάλυσης από κοινωνικά θέματα, θέματα ορίων του σώματος σε εφαρμοσμένες θεωρητικές συσχετίσεις καθαριότητας και υγιεινής, έως τις εφαρμογές του χώρου της τουαλέτας, δηλαδή του ατομικού μπάνιου. Το «προσωπικό», η ιδιωτική αυτή συνθήκη, σε συνεχή επαναδιαπραγμάτευση με το δημόσιο. 
Στόχος της εργασίας είναι η αναζήτηση ζητημάτων κρυμμένων στο χωρικό εσωτερικό, που υπάρχουν στο πίσω πλάνο της κοινωνικής σκηνής· δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τα όρια μεταξύ δημόσιου/ιδιωτικού και υφίστανται στον χώρο που αντιστοιχεί στην κάθετο(/).                                                                                                                                                                                         Πώς οι σωματικές πρακτικές μετασχηματίζονται σε αυτό που θεωρείται «κανονικό»· πώς συνέβαλε η τουαλέτα στη διαμόρφωση της σύγχρονης δυτικής χωρικής αντίληψης· τι υποδηλώνουν τα χωρικά αποτελέσματα αυτών των σχεδίων σε μια ευρύτερη κλίμακα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία θα δομηθεί σε τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα, επιχειρείται να μελετηθεί η σχέση σώματος-χώρου με εργαλείο κατανόησης τη θεωρητική συσχέτιση μεταξύ σεξουαλικότητας-υγιεινής. Στη δεύτερη ενότητα, γίνεται μια εξελικτική καταγραφή συμβάντων από τον 18ο αιώνα και μετά , που συνέβαλαν στην «εξυγίανση», στην ιατρικοποίηση και στην εισαγωγή της «τεχνολογίας» των «υδραυλικών». Αποκορύφωμα της οποίας θεωρείται το Μοντέρνο κίνημα· σταθμός στον εξεταζόμενο χώρο καθαριότητας. Η έρευνα, επικεντρώνεται χωρικά στο ατομικό μπάνιο, με σημεία που συνετέλεσαν στην εξέλιξή του. Τέλος, η τρίτη ενότητα εστιάζει στη μελέτη παραδειγμάτων —διαφορετικών δυνατών συνδέσεων σε σχέση με την τουαλέτα— ως απορρύθμιση του δημόσιου και του ιδιωτικού που αναμιγνύει στοιχεία και των δύο κατηγοριών.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012