Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κουκέση Χριστίνας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/07/2020 15:00 - 16:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο:Κουκέση Χριστίνα


Τίτλος:Σύγχρονοι εντοπισμοί της μνήμης
Title:Contemporary locations of memory

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, 15.00 μ.μ.
https://tucgr.zoom.us/j/9740 0182332?pwd=TG I4bW1Eb052aENp amVvdVdQMmx6 UT09

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.: Γιαννούδης Σωκράτης (επιβλέπων)
Αναπλ.Καθ.:Ουγγρίνης Κωσταντίνος-Αλκέτας 
Αναπλ.καθ.: Καθηγητής Μουτσόπουλος Θανάσης 


Περίληψη

Στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών εφαρμογών στη δημιουργία ενός υβριδικού αστικού περιβάλλοντος, που να μπορεί να ανταποκρίθει στην ανάγκη ενός σύγχρονου τρόπου καταγραφής της συλλογικής μνήμης. Η οπτική μας δεν προσανατολίζεται μόνο την ενδυνάμωση της σχέσης της συλλογικής μνήμης και του αστικού χώρου στο παρόν, αλλά και την επαναδιαπραγμάτευση της με το παρελθόν, μέσω του εμπλουτισμού του αστικού χώρου με εναλλακτικές χωρικές ερμηνείες και αφηγήσεις . Πιο συγκεκριμένα, επιθυμούμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της συλλογικής μνήμης στο αστικό τοπίο, με την εισαγωγή αόρατων-διαφανών τεχνολογιών για τη δημιουργία ενός παλίμψηστου, όπου διαφορετικές χρονικές στιγμές, αλλά και διαφορετικές αφηγήσεις υφαίνονται σε μία και μόνη συνθήκη, που ενσωματώνει υλικά και άυλα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο απαλείφεται η απόσταση ανάμεσα στον αστικό χώρο και την ανεπίσημη συλλογική μνήμη, δίνεται η δυνατότητα αλληλλεπίδρασης με τη συλλογική μνήμη της πόλης, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να προσθέσουν νέες μνήμες, να τις συσχετίζουν με τις ήδη υπάρχουσες, να σχολιάζουν άλλες κτλ, ενώ παράλληλα ανοίγεται ένα πεδίο διαλόγου για την ίδια τη μνήμη του τόπου, που δε συγκεντρώνεται μόνο γύρω από τις υλικές αναπαραστάσεις της μνήμης, αλλά αναδεικνύει μια πολλαπλότητα χωρικών ιστοριών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012