Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Ισταυρίδη Χριστίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/07/2020 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Χριστίνα Ισταυρίδη


Τίτλος:Αειφορικός σχεδιασμός της υπαίθρου: Εφαρμογή των αρχών της Περμακουλτούρας στην ανάπλαση και επέκταση του οικισμού Τσιβαρά Αποκορώνου

Title:Sustainable rural design: Application of the principles of Permaculture in the renovation and expansion of Tsivaras, Apokoronas

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 16.00 μ.μ.
Μέσω τηλεδιάσκεψης
https://tuc-gr.zoom.us/j/99519937571?pwd=RkoxTGFNSE1tQlJyeEQwaGxyLzBXdz09

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.: Βαζάκας Αλέξανδρος (επιβλέπων)
Καθ.:Σκουτέλης Νικόλαος
Αναπλ. Τσάρας Γιάννης


Περίληψη
Η παρούσα Διπλωματική εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει τα ζητήματα της αλλοίωσης του τοπίου, των παραδόσεων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, λογω της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή πραγματοποιείται μέσω αειφορικών και βιώσιμων αρχών, ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη με σεβασμό στον κάτοικο, τον τόπο και την ιστορία του. Η εργασία εστιάζει στον οικισμό του Τσιβαρά και χρησιμοποιεί ως σχεδιαστικό εργαλείο τις αειφορικές αρχές της Περμακουλτούρας και εφαρμογές αυτής σε αστική κλίμακα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012