06
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μαρίας Ζουζάννας Ταβερναράκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/10/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μαρία Ζουζάννα  Ταβερναράκη

Αριθμός Μητρώου:              2015010142

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την προσέλκυση πελατών: Μια συγκριτική αξιολόγηση στο χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών

Τίτλος στα Αγγλικά: Machine learning algorithms for customer acquisition : A comparative evaluation in banking services

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος:            Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Γιώργος  Ατσαλάκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Στις μέρες μας, η προσέλκυση πελατών είναι εξαιρετικά σημαντική διαδικασία μιας και συνιστά το πρώτο στάδιο του κύκλου ζωής ενός πελάτη. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί όχι μόνο στην απόκτηση νέων πελατών αλλά και στην μετατροπή τους σταδιακά σε πιστούς πελάτες. Παράλληλα, το κόστος για την απόκτηση νέων πελατών είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος για τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο μια επιχείρηση να  μελετήσει εκτενώς τις υπάρχουσες μεθοδολογίες έτσι ώστε να προβεί στην επιλογή της πλέον κατάλληλης για το σκοπό της. Για να το πετύχει αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει αλγόριθμους μηχανικής μάθησης έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα μοντέλο από το σύνολο των δεδομένων. Η μηχανική μάθηση είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης και βασίζεται στην παραδοχή ότι τα συστήματα μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο μοτίβα για το συγκεκριμένο είδος των δεδομένων. Η επιλογή του αλγορίθμου που λειτουργεί καλύτερα εξαρτάται από το είδος του προβλήματος ,το είδος των δεδομένων καθώς και από τα διαθέσιμα υπολογιστικά εργαλεία κάθε επιχείρησης . Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση ορισμένων μεθόδων μηχανικής μάθησης σε τραπεζικές υπηρεσίες.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:       Oct 6, 2020

Ώρα:                                  11:00 AM Athens

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/81746211711?pwd=SDRPcUdlWjMxVmQ2ZEpQem9IN28yUT09

 

Meeting ID: 817 4621 1711

Password: 027071

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012