Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Βιδάλη Αναστασίας κΒιδάλη Δημητρίου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/02/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τίτλος:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: 
Ο Τουρισμός ως εργαλείο ανάπτυξης και διαμόρφωσης της 
αρχιτεκτονικής ταυτότητας.

title:ARCHITECTURAL PERSPECTIVE IN TOURISM :
Tourism as a tool for developing and shaping
the architectural identity.

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, 14.00 μ.μ.
 

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής :Βαζάκας Αλέξανδρος (επιβλέπων)
Καθηγητής : Παρθένιος Παναγιώτης 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Κωτσάκη Αμαλία 


Περίληψη

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία εξετάζει το φαινόμενο του τουρισμού στην Ελλάδα και επιχειρεί να διερευνήσει το πως η ανάπτυξη του επηρέασε την αρχιτεκτονική αλλά και πως θα μπορέσει πλέον η αρχιτεκτονική να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την διαμόρφωση της εικόνας της χώρας. Αφού εξετάσουμε την παράλληλη πορεία αρχιτεκτονικής και τουρισμού μέσα στην πάροδο του χρόνου, εξάγονται συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής και κρατικής οργάνωσης, κατ’ αντιστοιχία με την δεκαετία του 60’, που μπορούν να συμβάλουν σε έναν τουρισμό στραμμένο στον πολιτισμό και την ποιότητα, μιας και η αρχιτεκτονική καλείται πάλι να δώσει λύσεις για τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Είναι λοιπόν ανάγκη για αναγνώριση των λαθών του παρελθόντος και για επανεξέταση της σχέσης της αρχιτεκτονικής της τουριστικής κατοίκησης με τη φύση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ώστε να μπορέσουμε πλέον  να διαχειριστούμε της επιρροές του τουρισμού στον τόπο με διαφορετικό τρόπο.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012