Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

17
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αλμπάντη Αναστασίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα17/03/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

θέμα
Συγκριτική Αξιολόγηση Κατανεμημένων Συστημάτων Ανίχνευσης Σημείου Μέγιστης Ισχύος Φωτοβολταϊκών Συστοιχιών
Comparative Evaluation of Distributed Maximum Power Point Tracking Systems of Photovoltaic Arrays

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης (επιβλέπων)
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης

Περίληψη
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των φωτοβολταϊκών συστοιχιών που εγκαθίστανται σε κτίρια επηρεάζεται από τη σκίαση που προκαλείται σε αυτές από γειτονικές επιφάνειες, αντικείμενα του περιβάλλοντος χώρου κλπ. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία εξετάζεται η λειτουργία κατανεμημένων συστημάτων ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που έχουν σκοπό τη μεγιστοποίηση της ενέργειας που παράγουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα όταν λειτουργούν σε συνθήκες μερικής σκίασης. Μελετήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις που διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ως προς τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύος των μετατροπέων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ενέργειας που παράγεται από την φωτοβολταϊκή συστοιχία, όσο και ως προς τους αλγορίθμους ελέγχου της λειτουργίας των μετατροπέων ισχύος. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα MATLAB/Simulink, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις αυτών των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος και αξιολογήθηκε η ενεργειακή τους απόδοση για εναλλακτικά σενάρια μερικής σκίασης της φωτοβολταϊκής συστοιχίας που περιλαμβάνουν.

Meeting ID: 859 2380 7322
Password: 078509

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012