Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αρβανίτης Χρίστος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αρβανίτης Χρίστος
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Email:carvanitis1<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821006165
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Α-29, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Ειδικότητα: Μαθηματικός

Σύντομο Βιογραφικό: Έλαβε το πτυχίο Μαθηματικών το 1992 από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Κρήτης και το 1997, μετά την θητεία του στον Ελληνικό Στρατό (1995 – 1997), έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Μετά την έρευνά του σχετικά με την δράση της αυτόματης αναδιαμέρισης στην Αριθμητική επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων, έλαβε το 2002 από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Κρήτης, ∆ιδακτορικό Δίπλωμα στον Επιστημονικό Υπολογισμό.

Από το 2002 εως το 2008 παρείχε αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε μαθήματα Μαθηματικών, στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Κρήτης και Κύπρου, με την ιδιότητα του επισκέπτη Λέκτορα και επισκέπτη Επίκουρου Καθηγητή (το 2008), βάσει του Π.∆.407. Από το 2008 μέχρι το 2017 το διδακτικό του έργο συνεχίστηκε στην Μέση εκπαίδευση. Μετά το 2017 εργάζεται ως μέλος Ε∆ΙΠ στην Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Έχει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο (5 δημοσιεύσεις) σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της Αριθμητικής Ανάλυσης, όπου αναπτύσσεται η έρευνά του στην αυτόματη ανακατανομή της χωρικής διαμέρισης κατά την αριθμητική επίλυση ∆ιαφορικών Εξισώσεων.

Στην εφαρμοσμένη έρευνα συμμετείχε, ως βοηθός έρευνας στο πρόγραμμα "Αναπαραστάσεις και Συμμετρίες στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα" του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης (92-94), ως συνεργαζόμενος ερευνητής στα προγράμματα του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων & Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ ( ́Ιδρυμα Τεχνολογίας & Ερευνας, Ηράκλειο Κρήτης), "Ευθύ και αντίστροφο πρόβλημα Υποβρύχιας Ακουστικής (χαρτογράφιση πυθμένος)" (1993-1995), " ́Αηχης τροχιάς ελικοπτέρου υπεράνω γνωστής τοπογραφίας” (2007-2008), και στα προγράμματα "Multiscale problems" (ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, 2003-2004) και "Αριστεία - Adaptive algorithms for optical flow" (2012-2015) του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης. Λόγω των ειδικών αναγκών αυτών των προβλημάτων, εκτός από τον βασικό προγραμματισμό τυπικών Η/Υ αρχιτεκτονικής Von Neumann (CPU), ασκήθηκε στο μοντέλο της κατανεμημένης υπολογιστικής μηχανής (νευρωνικά δίκτυα), στην παραθυρική διασύνδεση ανθρώπου-μηχανής (GUI), και τους υπολογισμούς σε περιβάλλον παράλληλης επεξεργασίας όπως των κάρτών γραφικών (GPU). και στα τελευταία χρόνια με ενδιαφέροντα προβλήματα της Μηχανικής όρασης με εξέχων το "Shape & Motion from image sequences".

Εκπαίδευση:

  • ∆ιδακτορικό ∆ίπλωμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2002.
  • Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα στα Υπολογιστικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1997.
  • Στρατιωτική θητεία, 1995-97.
  • Πτυχίο Μαθηματικού, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1992.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητική επίλυση Μερικών ∆ιαφορικών Εξισώσεων, Υπολογιστική Επιστήμη με έμφαση στα πεδία αυτόματης αποδεικτικής, Νευρωνικά ∆ίκτυα, ∆ιασύνδεση ανθρώπου Μηχανής, Οπτικοποίηση 4D αποτελεσμάτων, προβλήματα μηχανικής όρασης. Τομέας : Μαθηματικών

Μαθήματα: ∆ιδακτικό-εξεταστικό έργο σε μαθήματα Μαθηματικών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012