Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του ιδρύματος, ανεξαρτήτως φραγής της τηλεφωνικής τους γραμμής, να επικοινωνούν τηλεφωνικά χωρίς χρέωση με τους χρήστες 23 ακόμα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω. Η επικοινωνία γίνεται με μεταφορά της φωνής μέσω της δικτυακής σύνδεσης του Πολυτεχνείου με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET) και βασίζεται στην τεχνολογία Voice over IP (VoIP).

Τα 24 ακαδημαϊκά ιδρύματα που συμμετέχουν μέχρι στιγμής στην υπηρεσία VoIP του GUNET και οι αριθμοί κλήσης τους φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ίδρυμα

Αριθμοί κλήσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

231099xxxx 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2541079xxx, 2531039xxx, 2551030xxx, 2552041xxx 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

21034900xx, 21034901xx

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

21074742[4-7]x, 210747568x, 210747109x, 210747571x, 210747440x, 21074711[2-3]x

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

210727[4-7]xxx, 2107461xxx, 2107462xxx, 2103688xxx, 2103689xxx

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

210772[1-4]xxx

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

2610960[2-4]xx

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας

2810391xxx, 2811392xxx

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2661087[1-7]xx

ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ

26109652xx, 26109653xx

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2241099[0-4]xx Ρόδος, 2251036xxx Λέσβος, 2271035xxx Χίος, 2273082xxx Σάμος, 2281097[0-4]xx Σύρος, 2106492[0-4]xx Αθήνα, 2254083[0-2]xx Λήμνος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2461056[2-8]xx Κοζάνη, 2385055[0-2]xx Φλώρινα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2421074xxx, 2421093[0-2]xx, 2421006[3-5]xx, 2410565xxx, 2410685xxx, 2431047[0-2]xx, 2441066[0-2]xx

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

265100[4-9]xxx

Πανεπιστήμιο Κρήτης

281039[3-4]xxx, 2810545[0-1]xx, 28105452[0-4]x, 2831077xxx

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2310891xxx

Πανεπιστήμιο Πατρών

2610962xxx, 2610969xxx, 261099[6-7]xxx

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2104142xxx

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

27410749[8-9]x , 274107435x Κόρινθος
27310896[5-8]x , 27310897[1-2]x Σπάρτη
27520961[0-3]x  Ναύπλιο
27210651[0-3]x Καλαμάτα
2710372[1-2]xx , 27102301[2-3]x Τρίπολη 
21074754[0-1]x Αθήνα 

Πολυτεχνείο Κρήτης

2821037xxx, 2821006xxx

ΤΕΙ Αθήνας

2105385xxx, 2105387[0-6]xx

ΤΕΙ Κρήτης

2810379xxx, 28211230[8-9]x, 284208948x, 284302949x, 284302001x

ΤΕΙ Μεσολογγίου

2631058[2-4]xx

ΤΕΙ Σερρών

2321049[1-5]xx

TEI Στερεάς Ελλάδας


2231060[1-3]xx

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

2109549[1-5]xx

 Οδηγίες χρήσης

 Κλήσεις προς τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο VoIP δίκτυο του GUNET μπορούν να πραγματοποιήσουν όλοι οι χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανεξάρτητα αν διαθέτουν ή όχι δυνατότητα υπεραστικών κλήσεων, χωρίς να χρεώνεται η τηλεφωνική τους σύνδεση.

 Ο τρόπος κλήσης είναι ο παρακάτω:

1. Για πρόσβαση στην υπηρεσία πληκτρολογείτε το πρόθεμα “89”, αντί για το πρόθεμα “0” που πληκτρολογείτε για να συνδεθείτε στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ.

2. Αμέσως μετά πληκτρολογείτε το δεκαψήφιο αριθμό κλήσης του ιδρύματος που επιθυμείτε. Μετά από αναμονή λίγων δευτερολέπτων η κλήση πραγματοποιείται κανονικά. Προαιρετικά μπορείτε να αποφύγετε την αναμονή αυτή και να επισπεύσετε την κλήση πληκτρολογώντας “#” αμέσως μετά το δεκαψήφιο αριθμό.

 Παραδείγματα:

1. Για κλήση προς κάποιο χρήστη του Πανεπιστημίου Αθηνών πληκτρολογείτε 892107274000 ή εναλλακτικά 892107274000#

2. Για κλήση προς κάποιο χρήστη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πληκτρολογείτε 892310996000 ή εναλλακτικά 892310996000#

 Η αποδοτική λειτουργία της νέας υπηρεσίας VoIP εξαρτάται άμεσα τόσο από την κατάσταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου, όσο και από την σωστή λειτουργία του VoIP εξοπλισμού σε όλα τα επιμέρους ιδρύματα. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος οι κλήσεις προς τα προαναφερθέντα ιδρύματα μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον κλασσικό τρόπο, μέσω του δικτύου του ΟΤΕ, χρησιμοποιώντας το πρόθεμα “0” πριν το δεκαψήφιο αριθμό κλήσης. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση οι εν λόγω κλήσεις θα χρεώνονται κανονικά σαν υπεραστικές κλήσεις και μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Πολυτεχνείου πού ήδη διαθέτουν δυνατότητα υπεραστικών κλήσεων μέσω της τηλεφωνικής τους σύνδεσης. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012