Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σπαντιδάκη Ανδριανή

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σπαντιδάκη Ανδριανή
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
Email:aspantidaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037056
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.009, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012