Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Χατουτσίδου Σοφία Ειρήνη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χατουτσίδου Σοφία Ειρήνη
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων)
Email:sochatoutsidou<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037816
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.134, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012