Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ελευθερίας Βλαχάκη, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα24/07/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Περιεκτικότητα και χημικές μορφές του λιθίου στις Ελληνικές Ιπτάμενες Τέφρες.

 

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1) Επικ. Καθηγήτρια Δ. Πεντάρη, επιβλέπουσα

2) Επικ. Καθηγητής Π. Γκαμαλέτσος

3) Δρ. Α. Στρατάκης, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη:

Το λίθιο ανήκει στα στρατηγικά μέταλλα και χρησιμοποιείται σε ποικίλες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τεχνολογίες ανάκτησης αυτών των μετάλλων από απόβλητα και παραπροϊόντα. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική ανάκτηση, απαιτείται λεπτομερής γνώση των χαρακτηριστικών σύνδεσης και έκπλυσης των μετάλλων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της περιεκτικότητας σε Li και του τρόπου εμφάνισής του σε ελληνικές Ιπτάμενες Τέφρες.

Οκτώ Ιπτάμενες Τέφρες από την Ελλάδα συλλέχθηκαν και τα κύρια συστατικά τους αναλύθηκαν με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF), η ορυκτολογία τους μελετήθηκε με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ σκόνης (XRD) και η περιεκτικότητά τους σε Li αναλύθηκε με φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής (AES). Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών δέσμευσης και έκπλυσης λιθίου χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι διαδοχικής εκχύλισης (Tessier, και το Γραφείο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (BCR)).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η περιεκτικότητα σε Li, στα δείγματα Ιπτάμενης Τέφρας που μελετήθηκαν, ήταν μεταξύ 60 και 130 μg/g και θα μπορούσε να αποδοθεί στο άμορφο περιεχόμενο ή λιθιούχους μαρμαρυγίες και πυρόξενους που εντοπίσθηκαν στα δείγματα. Οι διαδοχικές εκχυλίσεις αποκάλυψαν ότι το Li σχετίζεται κυρίως με το ανόργανο περιεχόμενο των δειγμάτων και έως και το 90% αυτού παραμένει στο υπολειμματικό κλάσμα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012