Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρόκειται για μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Η αρχή πιστοποίησης HARICA δίνει την δυνατότητα δημιουργίας των ακόλουθων τύπων υπογραφών:

Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (τύπος Β)

Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (τύπος Β) βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό, δεν απαιτεί συσκευή ΑΔΔΥ / ΕΔΔΥ ( Ασφαλής / Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής), αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη και είναι αποδεκτή για ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που εκδίδονται και διακινούνται αποκλειστικά εντός του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Όλοι οι χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό από το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορούν να αποκτήσουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ακολουθώντας τις οδηγίες.

Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (τύπος Α)

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή είναι η μόνη ηλεκτρονική υπογραφή που επέχει θέση ιδιόχειρης τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Η χρήση της είναι απαραίτητη για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που διακινούνται στο Πολυτεχνείο Κρήτης (άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 4727/2020), για έγγραφα προς άλλους φορείς του δημοσίου, για συμβάσεις εργασίας και για έγγραφα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εκτυπωμένα.

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργείται είτε με εξωτερική συσκευή ΕΔΔΥ είτε μέσω της υπηρεσίας εξ’ αποστάσεως ψηφιακής υπογραφής.

Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή μέσω εξωτερικής συσκευής ΕΔΔΥ

Από την 1/2/2021 σύμφωνα με την οδηγία της HARICA, η έκδοση νέων εγκεκριμένων πιστοποιητικών με χρήση εξωτερικών συσκευών ΕΔΔΥ περιορίζεται μόνο στα ακόλουθα μοντέλα συσκευών:
1. SafeNet eToken 5110 CC (940)
2. SafeNet IDPrime 940 smartcard σε token IDBridge K30

Για την έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων σε εξωτερική συσκευή ΕΔΔΥ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2821037500 ή μέσω του https://helpdesk.tuc.gr

Εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

Αφορά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν διαθέτουν ήδη εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή τύπου Α και που η εργασία τους απαιτεί την υπογραφή εγγράφων όπως αυτά που περιγράφονται παραπάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ενεργοποίηση και χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής, βάσει των Διεθνών Προτύπων, απαιτεί να υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας με την χρήση μιας επιπλέον συσκευής την οποία πρέπει έχετε πάντα μαζί σας (smartphone/tablet).
Στη συσκευή σας θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή παραγωγής κωδικών One-Time Password (OTP) τους κωδικούς της οποίας θα πρέπει να εισάγετε κάθε φορά που θα υπογράφετε ένα έγγραφο με τη χρήση της υπηρεσίας.

Οδηγίες για την αίτηση και τη δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής.

Οδηγίες για την υπογραφή́ εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής.

Συχνές ερωτήσεις

1. Πώς μπορώ να υπογράψω έγγραφα τύπου PDF χρησιμοποιώντας εξωτερική συσκευή ΑΔΔΥ / ΕΔΔΥ ή πιστοποιητικά τύπου Β;
   --
Μέσω των προγραμμάτων της Adobe (Acrobat Reader DC & XI), ακολουθώντας τις οδηγίες.
   --Μέσω του προγράμματος ελεύθερου λογισμικού FoxIt το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη υπογραφή πολλαπλών εγγράφων, ακολουθώντας τις οδηγίες.

2. Θέλω να μεταφέρω ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Β σε άλλο υπολογιστή.
Εκτελέστε το αρχείο haricacert.p12 που παραλάβατε κατά τη διαδικασία της έκδοσής του στον υπολογιστή που επιθυμείτε να το εγκαταστήσετε. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο, ακολουθείστε αυτές τις οδηγίες για την εξαγωγή και μεταφορά του πιστοποιητικού σας.

3. Πώς μπορώ να υπογράψω χρησιμοποιώντας συσκευή ΑΔΔΥ / ΕΔΔΥ σε υπολογιστή MAC;
Οδηγίες χρήσης SafeNet token σε υπολογιστή MAC.

4. Έχω SafeNet  token ή ακαδημαϊκή ταυτότητα. Πως μπορώ να εγκαταστήσω τους drivers στον υπολογιστή μου;
 --Η τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης  SafeNet token για Windows 10.
 --Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://academicid.minedu.gov.gr. Eπιλέξτε την καρτέλα «Ψηφιακά Πιστοποιητικά» και επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.

5. Χρειάζεται να ρυθμίσω κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή / tablet για να υπογράφω έγγραφα με τη  νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως υπογραφής;
Δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση (π.χ. drivers, Acrobat Reader settings, κτλ). Η διαδικασία υπογραφής γίνεται μέσω του portal https://cm.harica.gr. Έτσι, μπορείτε να υπογράφετε ένα έγγραφο όπου κι αν βρίσκεστε αρκεί να διαθέτετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τους απαραίτητους κωδικούς.

6. Απαιτείται η φυσική μου παρουσία για την έκδοση πιστοποιητικού εξ’ αποστάσεως υπογραφής;
Κατά την έκδοση του πιστοποιητικού δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του χρήστη στα γραφεία μας.

7. Οι κωδικοί one time password (OTP) που παράγονται από την εφαρμογή Authenticator δεν γίνονται δεκτοί από την Harica.
Ενδέχεται να μην είναι σωστή η ώρα στην κινητή συσκευή σας - απόκλιση έστω και ενός λεπτού από την ώρα του εξυπηρετητή της Harica οδηγεί σε μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή του OTP. Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα στην κινητή σας συσκευή έχουν ρυθμιστεί ώστε να ενημερώνονται αυτόματα.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων στο 28210 37500 ή κάνοντας αίτημα μέσω του βλαβοληπτικού συστήματος https://helpdesk.tuc.gr.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012