Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων και Ευφυών Περιβαλλόντων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων και Ευφυών Περιβαλλόντων
Σχολή:ΑΡΜΗΧ
Διευθυντής:Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Αλκέτας
Τηλέφωνο:7128
Fax:-
Email:tielab<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tielabtuc.com/
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012