Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
Σχολή:ΑΡΜΗΧ
Διευθυντής:Σκουτέλης Νικόλαος
Τηλέφωνο:6112
Fax:-
Email:docohibs<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:https://www.docohibs.tuc.gr

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012