Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Σχολή:ΗΜΜΥ
Διευθυντής:Δεληγιαννάκης Αντώνιος
Τηλέφωνο:7396,7390
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:http://www.music.tuc.gr/
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012